STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży za rok 2020

  • Sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. 2019 r.  poz. 351 t.j. ze zm. )
  • Sprawozdanie merytoryczne wg rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego  (Dz.U. 2018 r. poz. 2061)

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności za rok 2020

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ