STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

 

Maksymalna długość  urządzenia transportu osobistego - 1,4 m.

Szerokość urządzenia transportu osobistego nie może przekraczać 0,9 m.

URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISEGO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE:

1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu - co najmniej w jeden odblask barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne były zdemontowane, jeżeli kierujący porusza się w warunkach, gdy nie jest obowiązany do ich używania.

Dopuszcza się migające światła pozycyjne.

Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.

3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

5) w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

6) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie na podłożu.

7) konstrukcja musi ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ