STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Maksymalna długość  hulajnogi elektrycznej - 1,4 m.

Szerokość hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 0,9 m.

Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA:

1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu - co najmniej w jeden odblask barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3) co najmniej jeden odblask barwy białej lub żółtej samochodowej, zapewniający widoczność po obu stronach.

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne były zdemontowane, jeżeli kierujący porusza się w warunkach, gdy nie jest obowiązany do ich używania.

Dopuszcza się migające światła pozycyjne.

Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.

4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

6) w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

7) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie na podłożu.

8) konstrukcja musi ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ