STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Lubuski Konkurs BRD powstał na bazie wielu doświadczeń z innych konkursów BRD. Wykorzystano elementy pozytywne. Jednocześnie odrzucono te negatywne, między innymi tzw. „walkę szczurów” oraz elementy ćwiczeń praktycznych, które nie miały żadnego związku z ruchem drogowym. Założeniem jest masowy udział szkół i uczniów, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć wzrost poziomu bezpieczeństwa. Dlatego w celu zachęcenia szkół, dyrektorów, nauczycieli, uczniów do masowego udziału, przede wszystkim zastosowano elementy organizowanego z powodzeniem przez kilkanaście lat konkurs "W Europie jeździmy bezpiecznie". Lubuski Konkurs jest wspierany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, laureaci poza wartościowymi nagrodami otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły ponadpodstawowej.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ