STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

BRD na godzinach wychowawczych. W naszej ocenie niski poziom bezpieczeństwa drogowego Polaków wynika głównie z luki edukacyjnej w zakresie BRD, która trwa od klasy piątej aż do ukończenia 18-o roku życia. Dlatego proponujemy uzupełnienie edukacji BRD w szkole o realizację kilkuminutowych elementów BRD na każdej godzinie wychowawczej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W ten sposób każdy uczeń miałby stały kontakt z tą tematyką, co na pewno będzie pozytywnie wpływało na poziom przygotowania merytorycznego oraz przede wszystkim wychowania. W tym celu udostępniamy kilkadziesiąt tematów wraz z najważniejszymi informacjami, które powinny podlegać przekazowi.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ