STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów. Dostrzegając specjalne potrzeby małych szkół działających w terenie, Stowarzyszenie zdecydowało się na podjęcie realizacji projektu skierowanego właśnie do tych małych szkół, które mają swoje indywidualne problemy. Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Szacujemy, że gdyby w ciągu roku zrealizować trzy edycje obejmujące dziewięć szkół, to pracy wystarczy na kilkadziesiąt lat. Mimo takiego stanu rzeczy, zainteresowanie projektem na razie jest ostrożne, umiarkowane. Realizacja projektu pokazuje jak wielkie jest zainteresowanie wśród dzieci i jak wielkie są potrzeby. Nauczyciele podejmujący współpracę mają okazję wiele zyskać dla dzieci, dla szkoły, dla siebie, dla bezpieczeństwa. Mamy nadzieję na rozszerzanie tej działalności.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ