STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego jest sposobem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia w szkołach zajęć. Dzięki szkoleniom do szkół docierają najnowsze informacje, doświadczenia, zmiany. Jest to też forum do zgłaszania uwag, wniosków, potrzeby zmian oraz po prostu jest to możliwość komunikowania się nauczycieli ze sobą. Jak jest to ważne wiemy od nauczycieli, którzy zgłaszają się na szkolenia.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ