STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

W "Europie Jeździmy Bezpiecznie" to Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Udział biorą wszyscy uczniowie z klas 4-5-6 szkół uczestniczących. Konkurs BRD organizowany jest od 2002 roku. W rekordowym roku udział wzięło 15 000 dzieci. Zawody organizowane są na poziomie szkolnym, rejonowym i finale lubuskim. Do eliminacji rejonowych kwalifikowane są szkoły, które wykazały się odpowiednio dużym poziomem zainteresowania uczniów. Zawody rejonowe i finał odbywają się w szkołach, które są tym zainteresowane i zapraszają do siebie organizatorów. Każdego roku jest tak, że kilkanaście szkół chce u siebie zorganizować zawody. Najlepsze szkoły otrzymują cenne nagrody przydatne w pracy w zakresie WK.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ