STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Internatowy Turniej Motoryzacyjny BURSA. W turnieju związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym biorą udział mieszkańcy Bursy Szkolnej w Zielonej Górze oraz innych internatów z terenu miasta. W ramach imprezy realizowane są w tych jednostkach wcześniejsze eliminacje, które prowadzą do wybrania reprezentacji uczestniczących w finale. Realizowane mogą być różne konkurencje sprawnościowe: jazda rowerem górskim po sprawnościowym torze przeszkód, jazda samochodem egzaminacyjnym na placu, rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego i wiele innych wg pomysłu organizatorów. Turniej ma przybliżyć młodzież do bardziej bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Mamy nadzieję na wieloletnie pozytywne oddziaływanie tej inicjatywy.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ