STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Konspekt ratowniczy, to konkurs dla nauczycieli. Polega na ocenie nadesłanych przez nauczycieli konspektów dotyczących zagadnień ratowniczych. Nadsyłane konspekty są wielokrotnie weryfikowane w codziennej pracy, a więc mogą bardzo pomóc w realizacji programu nauczania. Autorzy najlepszych opracowań są nagradzani. Nagradzane są także szkoły tych nauczycieli. Celem konkursu jest pozyskanie, udostępnienie i rozpowszechnienie wśród nauczycieli dobrych, sprawdzonych pomysłów dotyczących zajęć ratowniczych. Czy warto wziąć udział – to oczywiste. Udział nie wymaga żadnych specjalnych działań poza przesłaniem konspektu. W ten sposób pokazujemy innym to, co robimy każdego dnia w swojej szkole. Aż trudno uwierzyć jakie pomysły mają nauczyciele ze swoimi wychowankami. Taka wymiana informacji pomaga rozwijać własne działania i podpowiada innym, co mogą zrobić u siebie.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ