STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Internetowy Konkurs BRD. Edukacja BRD w dobie koronowirusa jest tak samo istotna jak dotychczas. Edukacja nie toleruje luki. Dlatego w okresie, gdy uczniowie podlegali edukacji zdalnej w domach, zorganizowaliśmy Internetowy Konkurs BRD dla uczniów lubuskich szkół podstawowych. Organizacja miała charakter indywidualny. Uczniowie odpowiadali na ukazujące się codziennie w Internecie pytania. Oczywiście dla najlepszych były nagrody. Jeżeli sytuacja pandemii będzie się przedłużała, zorganizujemy kolejne edycje tego Konkursu.

Lubuski Konkurs BRD powstał na bazie wielu doświadczeń z innych konkursów BRD. Wykorzystano elementy pozytywne. Jednocześnie odrzucono te negatywne, między innymi tzw. „walkę szczurów” oraz elementy ćwiczeń praktycznych, które nie miały żadnego związku z ruchem drogowym. Założeniem jest masowy udział szkół i uczniów, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć wzrost poziomu bezpieczeństwa. Dlatego w celu zachęcenia szkół, dyrektorów, nauczycieli, uczniów do masowego udziału, przede wszystkim zastosowano elementy organizowanego z powodzeniem przez kilkanaście lat konkurs "W Europie jeździmy bezpiecznie". Lubuski Konkurs jest wspierany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, laureaci poza wartościowymi nagrodami otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły ponadpodstawowej.

BRD na godzinach wychowawczych. W naszej ocenie niski poziom bezpieczeństwa drogowego Polaków wynika głównie z luki edukacyjnej w zakresie BRD, która trwa od klasy piątej aż do ukończenia 18-o roku życia. Dlatego proponujemy uzupełnienie edukacji BRD w szkole o realizację kilkuminutowych elementów BRD na każdej godzinie wychowawczej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W ten sposób każdy uczeń miałby stały kontakt z tą tematyką, co na pewno będzie pozytywnie wpływało na poziom przygotowania merytorycznego oraz przede wszystkim wychowania. W tym celu udostępniamy kilkadziesiąt tematów wraz z najważniejszymi informacjami, które powinny podlegać przekazowi.

Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów. Dostrzegając specjalne potrzeby małych szkół działających w terenie, Stowarzyszenie zdecydowało się na podjęcie realizacji projektu skierowanego właśnie do tych małych szkół, które mają swoje indywidualne problemy. Potrzeby w tym zakresie są ogromne. Szacujemy, że gdyby w ciągu roku zrealizować trzy edycje obejmujące dziewięć szkół, to pracy wystarczy na kilkadziesiąt lat. Mimo takiego stanu rzeczy, zainteresowanie projektem na razie jest ostrożne, umiarkowane. Realizacja projektu pokazuje jak wielkie jest zainteresowanie wśród dzieci i jak wielkie są potrzeby. Nauczyciele podejmujący współpracę mają okazję wiele zyskać dla dzieci, dla szkoły, dla siebie, dla bezpieczeństwa. Mamy nadzieję na rozszerzanie tej działalności.

Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego jest sposobem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia w szkołach zajęć. Dzięki szkoleniom do szkół docierają najnowsze informacje, doświadczenia, zmiany. Jest to też forum do zgłaszania uwag, wniosków, potrzeby zmian oraz po prostu jest to możliwość komunikowania się nauczycieli ze sobą. Jak jest to ważne wiemy od nauczycieli, którzy zgłaszają się na szkolenia.

Bezpłatny montaż odblasków w rowerach dzieci i młodzieży. Mimo setek / tysięcy zamontowanych już wcześniej elementów, zainteresowanie nimi jest ciągle spore. Najwięcej odblasków brakuje przy rowerach górskich. Jak duże znaczenie ma prawidłowe oświetlenie jednośladów wiedzą kierowcy, którzy na co dzień spotykają się z tym problemem na drogach. Uważamy, że nauczyciele decydujący o wydaniu kart rowerowych uczniom, powinni w ramach zaliczania materiału teoretycznego i ćwiczeniowego sprawdzać stan wyposażenia rowerów dzieci. Taka podstawowa weryfikacji pomoże zachować zdrowie i życie wielu rowerzystów.

Mistrzostwa Zielonej Góry BRD organizowane w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym obejmują szkoły z terenu miasta Zielona Góra. To wielodniowa impreza o zasięgu powiatowym (miejskim), w której udział biorą prawie wszystkie szkoły miasta. Najlepsze drużyny reprezentują miasto na kolejnym, wyższym etapie.

W "Europie Jeździmy Bezpiecznie" to Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Udział biorą wszyscy uczniowie z klas 4-5-6 szkół uczestniczących. Konkurs BRD organizowany jest od 2002 roku. W rekordowym roku udział wzięło 15 000 dzieci. Zawody organizowane są na poziomie szkolnym, rejonowym i finale lubuskim. Do eliminacji rejonowych kwalifikowane są szkoły, które wykazały się odpowiednio dużym poziomem zainteresowania uczniów. Zawody rejonowe i finał odbywają się w szkołach, które są tym zainteresowane i zapraszają do siebie organizatorów. Każdego roku jest tak, że kilkanaście szkół chce u siebie zorganizować zawody. Najlepsze szkoły otrzymują cenne nagrody przydatne w pracy w zakresie WK.

Moja Bezpieczna Droga do Szkoły. Pod tą nazwą kryje się cykl imprez związanych z BRD organizowanych w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii (Przytok, Klenica, Zabór) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Młodzież ma okazję do poprawienia swego poziomu przygotowania do udziału w ruchu drogowym. Natomiast ośrodki wzbogacają się o nowe, niezbędne wyposażenie. Młodzież otrzymuje miłe upominki od organizatorów. W Turniejach udział biorą wszyscy wychowankowie ośrodków.

Internatowy Turniej Motoryzacyjny BURSA. W turnieju związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym biorą udział mieszkańcy Bursy Szkolnej w Zielonej Górze oraz innych internatów z terenu miasta. W ramach imprezy realizowane są w tych jednostkach wcześniejsze eliminacje, które prowadzą do wybrania reprezentacji uczestniczących w finale. Realizowane mogą być różne konkurencje sprawnościowe: jazda rowerem górskim po sprawnościowym torze przeszkód, jazda samochodem egzaminacyjnym na placu, rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego i wiele innych wg pomysłu organizatorów. Turniej ma przybliżyć młodzież do bardziej bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Mamy nadzieję na wieloletnie pozytywne oddziaływanie tej inicjatywy.

Szkolny kącik wychowania komunikacyjnego. Celem konkursu jest ocena jakości i poziomu informowania uczniów o problemach dotyczących wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w ogóle. Szkoły stosujące najciekawsze rozwiązania nagradzane są sprzętem pomocnym w pracy codziennej szkoły, oczywiście sprzętem związanym z wychowaniem komunikacyjnym. Czy warto wziąć udział – to oczywiste. Udział nie wymaga żadnych specjalnych działań. Pokazujemy innym to, co robimy każdego dnia w swojej szkole. Aż trudno uwierzyć jakie pomysły mają nauczyciele ze swoimi wychowankami. Taka wymiana informacji pomaga rozwijać własne działania i podpowiada innym, co mogą zrobić u siebie.

Półfinały OTBwRD, to pośredni etap rozgrywek pomiędzy eliminacjami powiatowymi, a finałem wojewódzkim. Do półfinałów kwalifikowane są wszystkie szkoły, które w eliminacjach powiatowych osiągnęły wystarczającą punktację, a nie jak dotąd tylko jedna najlepsza z powiatu. To właśnie dzięki półfinałom zdarza się bardzo często, że dzięki uzyskanym dobrym wynikom awansuje nawet kilka szkół z tego samego powiatu. To bardzo dobrze. W ten sposób awansowaniem nagradzani są dobrze pracujący nauczyciele, szkoły, uczniowie. Jest to więc zachęta do dalszej aktywnej pracy. Warto też podkreślić, że z półfinałów do finału wojewódzkiego awansują wszystkie najlepsze drużyny. Nie ma tam miejsca dla drużyn słabo przygotowanych, które dawniej awansowały zupełnie przypadkowo, jednocześnie nie dopuszczając mocnych drużyn do awansu. Organizacja półfinałów to najlepszy sposób na wykorzystanie tego turnieju do poprawy bezpieczeństwa dzieci i dorosłych w ruchu drogowym. Trzeba też dodać, że regulamin turnieju wymaga wielu zmian zmierzających do jego uproszczenia i odchudzenia. Dotychczasowa jego wersja jest nieprawdopodobnie rozbudowana o nikomu niepotrzebne zapisy (w przypadku wydruku – zawiera aż 32 strony).

Konspekt ratowniczy, to konkurs dla nauczycieli. Polega na ocenie nadesłanych przez nauczycieli konspektów dotyczących zagadnień ratowniczych. Nadsyłane konspekty są wielokrotnie weryfikowane w codziennej pracy, a więc mogą bardzo pomóc w realizacji programu nauczania. Autorzy najlepszych opracowań są nagradzani. Nagradzane są także szkoły tych nauczycieli. Celem konkursu jest pozyskanie, udostępnienie i rozpowszechnienie wśród nauczycieli dobrych, sprawdzonych pomysłów dotyczących zajęć ratowniczych. Czy warto wziąć udział – to oczywiste. Udział nie wymaga żadnych specjalnych działań poza przesłaniem konspektu. W ten sposób pokazujemy innym to, co robimy każdego dnia w swojej szkole. Aż trudno uwierzyć jakie pomysły mają nauczyciele ze swoimi wychowankami. Taka wymiana informacji pomaga rozwijać własne działania i podpowiada innym, co mogą zrobić u siebie.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ