STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży może udzielić pomocy finansowej lub rzeczowej w celu realizacji projektów własnych realizowanych przez jednostki niekomercyjne. Zasady udzielania pomocy zostały określone w Uchwale nr 4 / 4 / 2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z którą  pomoc może być realizowana wyłącznie na przedsięwzięcia zgodne z Statutem Stowarzyszenia tj.:

 • Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym.
 • Dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym dzieci i młodzieży.
 • Popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym.
 • Przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu jako pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
 • Pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych.
 • Zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
 • Pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.

W celu uzyskania pomocy finansowej lub rzeczowej konieczne jest:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie [WNIOSEK O DOTACJĘ - wzór (5) obowiązuje od 1 maja 2008r.]
 2. Uzyskanie akceptacji wniosku przez zarząd Stowarzyszenia,
 3. Sporządzenie sprawozdania wraz dowodami realizacji (najczęściej fotografie z realizacji projektu).
 4. Rozliczenie finansowe nastąpi wyłącznie po zaakceptowaniu sprawozdania z zakończonego projektu. 

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ