STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 36.: Czy możemy iść pieszo po drodze szybkiego ruchu lub po autostradzie.

Cel: Poznanie zasad poruszania po drodze szybkiego ruchu lub po autostradzie.

Wyżej wymienione drogi przeznaczone są wyłącznie dla ruchu samochodów. Piesi, rowerzyści i motorowerzyści nie mają prawa poruszać się po tych drogach. Piesi nie mogą wchodzić na autostradę, drogi szybkiego ruchu mogą przekraczać jedynie na skrzyżowaniach, wjazdach lub innych dobrze widocznych miejscach. W innym wypadku jest to wzbronione.

     
Droga szybkiego ruchu    Autostrada
DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ