STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 35.: Jestem pasażerem w samochodzie.

Cel: Poznanie przepisów regulujących przewożenia dzieci w samochodzie.

Pasażer w samochodzie ma swoje obowiązki. Jednym z nich jest zabezpieczenie się pasami bezpieczeństwa. Pasy bowiem zabezpieczają przed konsekwencjami przemieszczania się , a nawet wypadnięcia z pojazdu w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Dziecko, które jest niższe niż 150 cm powinno być przewożone w foteliku. Obowiązek ten zgodnie z przepisami powinien być realizowany do momentu osiągnięcia pełnoletniości, chyba że wcześniej dziecko osiągnie wskazany wyżej wzrost. Nie zawsze jednak dziecko, które nie osiągnęło jeszcze wzrostu 150 cm musi być przewożone w foteliku. Zwolnione z tego obowiązku są dzieci mierzące więcej niż 135 cm, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z przewidzianymi warunkami. Wtedy są przewożone w tylnej części siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
Wyjątek od obowiązku stanowi także sytuacja, w której lekarz wystawia dziecku zaświadczenie o przeciwwskazaniu do stosowania fotelika. Zabezpieczenie nie jest także obowiązkowe podczas przewożenia dziecka taksówką, pojazdem policyjnym, straży granicznej czy straży miejskiej.
Pamiętajmy, że najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka w samochodzie są tylne siedzenia.
Skutkiem braku zapiętych pasów bezpieczeństwa lub wysunięcia się z pasów z powodu braku fotelika może być śmierć lub w najlepszym przypadku trwałe inwalidztwo.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ