STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 32.: Numery alarmowe – jak poprawnie zgłosić zdarzenie.

Cel: Wdrażanie do prawidłowego postępowania zgłoszenia wypadku.

Każdy powinien znać numery alarmowe. A są to:

 • 112 numer ogólny do wszystkich służb;
 • 999 numer do pogotowia ratunkowego;
 • 998 numer do straży pożarnej;
 • 997 numer do policji.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie. Zasady i kolejność podawanych informacji:

 • Podaj swoje imię i nazwisko, ile masz lat, skąd dzwonisz.
 • Co się stało ?
 • Gdzie ?
 • Ilu jest poszkodowanych ?
 • W jakim są stanie ?
 • Nie rozłączaj się, czekaj aż dyspozytor potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.
 • Jeżeli potrafisz, kontynuuj pomoc poszkodowanym aż do przyjazdu pomocy.
DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ