STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 31.: Co nam przeszkadza w bezpiecznym BRD.

Cel: Wdrażanie do utrwalania kultury w ruchu drogowym.

W ruchu drogowym najbardziej przeszkadza wszystkim nam brak kultury użytkowników ruchu oraz brak znajomości przepisów i nabytego doświadczenia. Te elementy w połączeniu ze sobą niosą największe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Bardzo często mówimy o innej (wysokiej) kulturze poruszania się w krajach sąsiednich. Wynika to ze stosowanego tam wysokiego poziomu wychowania, edukacji i szkoleń. Związane to jest oczywiście też z tym, że w tych krajach za naruszanie przepisów, czy szerzej - brak kultury poruszania się na drodze obowiązują bardzo wysokie kary.  Podsumowując można powiedzieć, że gdyby na polskich drogach było więcej policjantów i stosowano by wyższe kary finansowe za drogowe przewinienia, to w szybkim czasie stan bezpieczeństwa by się poprawił.
Wniosek dla nas: bądźmy kulturalni na drodze, wszyscy stosujmy się do przepisów.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ