STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 30.: Inne urządzenia transportu osobistego (UTO).

Cel: Poznanie innych urządzeń transportu osobistego

Do grupy UTO obecnie kwalifikuje się następujące pojazdy:

  • hulajnogi elektryczne;
  • deskorolki elektryczne;
  • pojazdy o podobnej zasadzie napędu.

Ww. pojazdy w różnych krajach są różnie traktowane. W Polsce sprzęt ten musi mieć ograniczoną prędkość jazdy do 25 km/h, a jazda na nich jest dopuszczalna na ścieżkach rowerowych oraz na odcinkach jezdni, gdzie prędkość jest ograniczona do 30 km/h. Jazda na jezdni i ścieżkach rowerowych wymaga od użytkownika przestrzegania zasad określonych dla wszystkich użytkowników. W Polsce sprzęt jeżdżący z większą prędkością nie jest dopuszczony do ruchu. Hulajnóg i deskorolek elektrycznych nie wolno używać na chodnikach. Należy zaznaczyć, że w Polsce i w innych krajach toczą się dyskusje i ustalenia na temat przepisów dotyczących ruchu UTO. Jest to bowiem zjawisko nowe, dotąd nieokreślone w przepisach. Może się więc zdarzyć, że w tym zakresie w różnych krajach obowiązują bardzo różne przepisy.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ