STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 29.: Pieszy – rozszerzona definicja.

Cel: Poznanie definicji pieszego.

W Polsce pieszym określa się osobę, która porusza się:

  • idąc;
  • jadąc na hulajnodze lub podobnym urządzeniu napędzanym mięśniami;
  • jadąc na wrotkach lub podobnym urządzeniu napędzanym mięśniami;
  • jadąc na deskorolce lub podobnym urządzeniu napędzanym mięśniami;

Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.Przede wszystkim pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Korzystanie z jezdni jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy brak jest pobocza. Poruszając się poboczem lub jezdnią, pieszy obowiązany jest korzystać z lewej strony drogi. Należy jednak zwrócić uwagę, że piesi poruszający się na jakimkolwiek ww. wymienionym urządzeniu muszą poruszać się ostrożnie i zawsze ustępować pieszym poruszającym się na własnych nogach.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ