STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 27.: Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów zlokalizowane obok siebie.

Cel: Kształtowanie zasad i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na jednoczesnym przejeździe dla rowerów i przejściu dla pieszych.

Przejście dla pieszych jest miejscem, gdzie piesi mogą przejść na drugą stronę jezdni. Jeżeli rowerzysta chciałby w tym miejscu przedostać się na drugą stronę drogi, to bezwzględnie musi zsiąść z roweru i poprowadzić go jako pieszy. Po drugiej stronie może wsiąść na rower i kontynuować jazdę. W żadnym razie rowerzysta nie może przez przejście przejeżdżać.
Zdarza się często, że przez jezdnię obok siebie wyznaczone są przejścia dla pieszych (zebra) i przejazdy dla rowerzystów (pas ograniczony z obu stron liniami przerywanymi, czasem pas o kolorze czerwonym). W takiej sytuacji piesi i rowerzyści muszą poruszać się wyłącznie po przeznaczonych dla nich miejscach. Nie wolno wchodzić, czy wjeżdżać na miejsce przeznaczone dla innych użytkowników. Cały czas należy pamiętać, że poruszamy się zawsze po prawej stronie przejścia, czy przejazdu. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy ruch narasta, a z przeciwnej strony nadchodzi lub nadjeżdża inny użytkownik. Chodzi o to, żeby płynnie opuścić obszar jezdni nie doprowadzając do kolizji miedzy użytkownikami.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ