STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 24.: Poruszanie się na rowerze po jezdni.

Cel: Poznanie zasad poruszania się na rowerze po jezdni i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze.

Po jezdni na rowerze może poruszać się uczeń, który ukończył 10 lat, został przeszkolony i posiada kartę rowerową (wszystkie warunki muszą wystąpić łącznie). Poza tym po jezdni mogą poruszać się też osoby dorosłe (te, które ukończyły 18 lat). Rowerzysta może poruszać się tylko po jezdni, jeżeli pobocze nie nadaje się do jazdy, a także wtedy, gdy obok nie ma ścieżki rowerowej. Po jezdni jedziemy zawsze przy prawej krawędzi starając się trzymać prostą linię jazdy. Osoby, które nie potrafią jechać po linii prostej nie powinny wjeżdżać na jezdnię. „Falowanie” na jezdni jest bardzo niebezpieczne, może skończyć się kolizją z innymi pojazdami. Osoby mające problemy z utrzymaniem kierunku jazdy wymagają szkolenia – ćwiczeń w koordynacji jazdy, a KR można im wydać dopiero po stwierdzeniu, że potrafią utrzymywać prawidłowy kierunek jazdy.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ