TEMAT 23.: Karta rowerowa (KR).

Cel:  Przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień na kartę rowerową.

Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do poruszania się na rowerze po drogach publicznych. O KR może się starać uczeń po ukończeniu 10 lat. Najczęściej dzieje się to w klasie czwartej lub w kolejnych. Kartę wydaje dyrektor szkoły podstawowej po odpowiednim przeszkoleniu przez szkolnego nauczyciela wychowania komunikacyjnego. W każdej szkole jest wyznaczony przeszkolony nauczyciel, który zajmuje się tymi sprawami. Uczeń w klasie czwartej powinien starać się o przeszkolenie w tym zakresie i zdać egzamin, żeby móc zgodnie z prawem poruszać się na rowerze. Każdy uczeń, który wykazuje odpowiednią wiedzę i umiejętności jazdy na rowerze powinien KR uzyskać. Uczeń w wieku 10-18 lat, który nie posiada KR, a jeździ na rowerze – robi to niezgodnie z prawem i w sytuacji kontroli lub nawet konfliktu może zostać ukarany.
Szkoła powinna zadbać, aby wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni i uzyskali KR, jeżeli są do tego predysponowani.
Pamiętajmy, że jeżeli uczeń nie uzyska w szkole podstawowej KR, to oznacza, że jeżdżąc na rowerze w kolejnych latach robi to jako osoba nie przeszkolona, a więc niezgodnie z prawem i z możliwymi wszystkimi konsekwencjami prawnymi.