STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 22.: Przejeżdżamy po przejeździe dla rowerów bez sygnalizacji świetlnej.

Cel: Poznanie zasad poruszania się na przejeździe rowerowym.

Przejazd rowerowy jest sposobem na połączenie ścieżek rowerowych wytyczonych po przeciwnych stronach drogi dla pojazdów. Jest jednocześnie miejscem krzyżowania się drogi rowerowej z drogą przeznaczoną dla wszystkich pojazdów, a także dodatkowo koliduje z ruchem pieszych na chodnikach będących po obu stronach drogi. Po przejeździe rowerowym nie wolno poruszać się osobom pieszym. Przejazd rowerowy zwykle jest oznaczony wyróżniającym się kolorem nawierzchni, także odpowiednimi znakami widocznymi dla kierowców. W takim miejscu kierujący powinien zwolnić swój pojazd i przepuścić rowerzystę, jednak wjeżdżanie rowerzystów na przejazd, bezpośrednio gdy nadjeżdża samochód jest zabronione, ponieważ może to doprowadzić do wypadku, gdzie rowerzysta  zawsze będzie poszkodowany. Tak więc rowerzysta może wjechać na przejazd tylko wówczas, gdy jest pewny, że kierowca nas widzi i odpowiednio reaguje.

        
Znak ostrzegający kierujących
przed dojeżdżaniem do przejazdu
dla rowerzystów. 
  Namalowany na jezdni
przejazd dla rowerzystów.
DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ