STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 21.: Poruszanie się na rowerze po ścieżce rowerowej drodze dla rowerów.

Cel: Poznanie zasad poruszania się na rowerze po drodze rowerowej

Droga rowerowa przeznaczona jest dla rowerzystów. Na drodze dla rowerów obowiązują takie same zasady jak na jezdni dla aut: jeździmy prawą stroną, pieszy ma pierwszeństwo na pasach, a na skrzyżowaniach tras dla rowerów, na których o pierwszeństwie nie decydują znaki, obowiązuje reguła prawej ręki. W przypadku awarii, zatrzymania się, postoju zawsze zjeżdżamy ze ścieżki, żeby umożliwić innym swobodną jazdę.
Droga dla rowerzystów nie jest miejscem do nauki, gdzie małe dzieci mogą uczyć się jeździć na rowerze.
Piesi nigdy nie powinni się znaleźć na ścieżce rowerowej. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w przypadku:

  • braku chodnika lub pobocza,
  • niemożności korzystania z chodnika lub pobocza.

Niemożność korzystania przez pieszego z chodnika mamy w przypadku np. prowadzenia robót drogowych na chodniku. W takim przypadki pieszy może spacerować po drodze rowerowej jednak jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ