STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 20.: Poruszanie się na rowerze po chodniku. Mam 10 lat.

Cel: Poznanie zasad poruszania się na rowerze po chodniku.

Osoba, która ukończyła 10 lat już nie może poruszać się na rowerze po chodniku. Kończąc 10 lat uczeń powinien uzyskać kartę rowerową. Wówczas staje się rowerzystą. Rowerzyści nie mogą poruszać się po chodniku. Dla rowerzysty miejscem przeznaczonym do jeżdżenia jest ścieżka rowerowa, pas dla rowerzystów lub jezdnia (w przypadku gdy nie ma ścieżki lub pasa), a poza terenem zabudowanym pobocze lub jezdnia, gdy pobocze nie nadaję się do jazdy.
Wyjątki: rowerzysta może poruszać się po chodniku jeżeli:

 1. Zaznaczone wspólnym tłem warunki muszą wystąpić jednocześnie:
  • Na jezdni prędkość ruchu pojazdów została zwiększona odpowiednimi znakami do prędkości większej niż 50 km/h.
  • Jeżeli szerokość chodnika wynosi min. 2 m.
  • Brakuje ścieżki rowerowej, czy pasa dla rowerzystów.

 2. Panują niesprzyjające warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni:
  • Śnieg
   lub
  • Silny wiatr.
  • Ulewa.
  • Gołoledź.
  • Gęsta mgła.

Jednocześnie należy pamiętać, żeby jadąc po chodniku należy poruszać się powoli, ze szczególną ostrożnością, zawsze ustępować pieszym.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ