STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 19.: Poruszanie się na rowerze po chodniku. Nie mam 10 lat.

Cel: Wyposażenie  w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Osoba, która nie ukończyła 10 lat może poruszać się na rowerze po chodniku. Należy jednak pamiętać, że piesi mają zawsze pierwszeństwo przed rowerzystami. W związku z tym na rowerze należy poruszać się powoli, ze szczególną ostrożnością, zawsze ustępować pieszym.
Oznacza to, że dziecko jadąc rowerem nie może być zagrożeniem dla idących pieszych. Szczególnie ważne jest, żeby dzieci nie jeździły na rowerze po chodniku w miejscach, gdzie jest znaczny ruch pieszych. Absolutnie niedopuszczalne jest uczenie się jazdy na rowerze pomiędzy pieszymi.
Warto dodać, że jeżeli nie ukończyliśmy 10 lat nie możemy jeździć na rowerze po jezdni.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ