STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 16.: Pieszy na ścieżce rowerowo – pieszej. Okrągły niebieski znak podzielony pionową lub poziomą linią (z jednej strony są piesi, z drugiej rower).

Cel: bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów na wydzielonej ścieżce.

Takim znakiem informuje się, że droga przeznaczona jest dla ruchu pieszych i rowerzystów. Piesi i rowerzyści powinni poruszać się po stronie, którą wskazuje im znak. Natomiast, gdy są oddzielone kreską poziomą, ruch pieszych i rowerów jednośladowych odbywa się na całej powierzchni drogi. Wtedy rowerzyści są zobowiązani ustępować miejsca pieszym. Nie wolno dowolnie zmieniać strony, po której się poruszamy. Bardzo często takie ścieżki mają wydzielone wzdłuż pasy, które różnią się  kolorem, co ułatwia trzymanie się swojego pasa. Dodatkowo bardzo często na wyznaczonych pasach umieszcza się znaki – symbole poziome przypominające, która strona jest dla pieszych, a która dla rowerzystów. Oczywiście piesi i rowerzyści mają obowiązek poruszać się  na swoim pasie prawą stroną, co zapobiega kolizjom i zatorom. W sytuacji spornej rowerzyści zawsze ustępują pieszym.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ