TEMAT 15.: Pieszy na drodze dla rowerów i pieszych. Okrągły niebieski znak podzielony poziomą linią (w górnej części są piesi, w dolnej rower).

Cel: Wdrażanie do prawidłowej interpretacji znaków drogowych i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze dla rowerów i pieszych

Takim znakiem informuje się, że ścieżka przeznaczona jest dla ruchu pieszych i rowerzystów. Jeżeli na znaku piesi są u góry – to oznacza, że piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami. W takim przypadku rowerzyści zawsze ustępują pieszym. Oczywiście piesi i rowerzyści mają obowiązek poruszać się  prawą stroną.