STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 14.: Droga dla rowerów – (okrągły niebieski znak z namalowanym rowerem).

Cel: Wdrażanie do prawidłowej interpretacji znaków drogowych i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze dla rowerów.

Takim znakiem informuje się, że droga przeznaczona jest tylko dla ruchu rowerowego. Często dodatkowo stosuje się poziome znaki – symbole przypominające, że tu poruszają się rowerzyści. Na tak oznakowanej drodze nie mogą poruszać się piesi.
Oczywiście rowerzyści mają obowiązek jeździć prawą stroną i ułatwiać innym rowerzystom wymijanie się, czy wyprzedzanie. Jeżeli rowerzysta chce się zatrzymać, to zjeżdża ze ścieżki, żeby nie przeszkadzać innym.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ