STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Temat 13.: Droga dla pieszych – (okrągły niebieski znak z namalowanymi dwiema osobami pieszymi).

Cel: Wdrażanie do prawidłowej interpretacji znaków drogowych i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze dla pieszych

Takim znakiem informuje się, że droga przeznaczona jest tylko dla ruchu pieszych, którzy zobowiązani są z niej korzystać. Na tak oznakowanej ścieżce nie mogą poruszać się rowerzyści.
Oczywiście piesi mają obowiązek chodzić prawą stroną i ułatwiać innym pieszym wymijanie się, czy wyprzedzanie. Jeżeli pieszy chce się zatrzymać, to schodzi ze ścieżki, żeby nie przeszkadzać innym.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ