STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Temat 10.: Przekroczenie jezdni poza wyznaczonym przejściem dla pieszych.

Cel: Kształtowanie umiejętności bezpiecznego przejścia przez jezdnię.

Przepisy pozwalają pieszemu na przekroczenie jezdni poza przejściem, jeśli odległość od najbliższego takiego miejsca przekracza 100 metrów. Jednak wcześniej musi się upewnić, czy może to zrobić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i nie utrudni to ruchu pojazdów, a kierowców na gwałtowne hamowanie. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść jednakowym tempem drogą najkrótszą prostopadle do osi jezdni.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ