STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Temat 9.: Zasady chodzenia drogą w sytuacji, gdy nie ma chodników.

Cel: Kształtowanie umiejętności do bezpiecznego poruszania się pieszego poza terenem zabudowanym.

Pamiętaj, jezdnia jest przeznaczona dla pojazdów. Z taką sytuacją spotykamy się poza terenem zabudowanym, często na wsi. Z uwagi na brak chodników chodzimy zawsze lewym poboczem, a jeżeli odpowiedniego pobocza nie ma lub nie nadaje się ono do marszu, wyjątkowo możemy poruszać się po lewym skraju jezdni. Pamiętajmy jednak, że zawsze gdy widzimy nadjeżdżający z przeciwka pojazd mamy obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa - zejść z jezdni na pobocze. Jeżeli jest nas kilkoro, powinniśmy iść „gęsiego”, czyli jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. Maszerowanie po lewej stronie powoduje, że odpowiednio wcześnie widzimy pojazd, który zbliża się do nas i możemy mu ustąpić.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ