STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Temat 7.: Przechodzenie po przejściu przez dwa pasy ruchu.

Cel: Kształtowanie umiejętności bezpiecznego przejścia przez dwa pasy ruchu.

Z taką sytuacją możemy się spotkać w większych miastach. Przechodzenie przez jezdnię z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku wymaga od pieszego szczególnej uwagi. Należy pamiętać, że przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej z tych jezdni uważa się za przejście odrębne. Dokładnie tak samo przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni. Możemy rozpocząć przechodzenie przez pierwszy pas ruchu tylko wtedy, gdy zatrzymały się pojazdy na obu pasach. Natomiast przez drugi pas możemy rozpocząć przechodzenie tylko wtedy, gdy upewniliśmy się, że pojazdy na nim jadące także się zatrzymały. Sytuacja wymaga, żebyśmy przed wyjściem zza stojącego pojazdu na kolejny pas zawsze sprawdzali, czy na pewno nie nadjeżdża tam pojazd. Ze względu na własne bezpieczeństwo, musimy na to zwrócić szczególną ostrożność.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ