STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 4.: Przechodzenie przez przejście (miejsce oznaczone namalowaną na jezdni tzw. zebrą).

Cel: Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na przejściu dla pieszych oraz podejmowania właściwych decyzji.

Na przejście możemy wejść, gdy przejechały wszystkie pojazdy, lub gdy wszystkie pojazdy zatrzymały się, żeby nas przepuścić.
Zanim wejdziemy na przejście zawsze musimy upewnić się, czy nie nadjeżdża jeszcze jakiś spóźniony pojazd. Może tak się zdarzyć np. w przypadku awarii hamulców w pojeździe lub w wielu innych przypadkach (zasłabnięcie kierowcy, nie zauważył światła, czy z wielu innych przyczyn). W trakcie przechodzenia cały czas kontrolujemy, czy  nie nadjeżdża jakiś pojazd, który może nam zagrozić. W tym celu cały czas kontrolujemy wzrokiem na zmianę raz lewą, raz prawą stronę.
Poruszamy się równym krokiem, nie przebiegamy, nie zwalniamy, nie zatrzymujemy się, nie zawracamy wprowadzając takim manewrem w błąd kierujących.
Przez przejście przechodzimy trzymając się prawej strony, nigdy nie przechodzimy na ukos, nie wchodzimy na lewą stronę przeszkadzając idącym, nadchodzącym z przeciwnej strony.
Przejście nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa. Jest to tylko miejsce wyznaczone do przechodzenia, gdzie kierujący mogą spodziewać się pieszych. Dlatego przed wejściem na przejście i w czasie przechodzenia nie zajmujemy się telefonem, czy innymi urządzeniami rozpraszającymi naszą uwagę.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ