STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 3.: Spotkanie ze znajomymi na chodniku.

Cel: Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się na chodniku.

Bardzo często zdarza się, że spotykamy kogoś znajomego i zatrzymujemy się, żeby porozmawiać. W przypadku zatrzymania się, spotkania ze znajomymi należy usunąć się na bok w celu umożliwienia innym swobodne poruszanie się. Ustawiamy się tak, żeby zajmować jak najmniej miejsca. Jeżeli sytuacja tego wymaga i jest to możliwe, to schodzimy z chodnika na bok. W szkole, w korytarzu postępujemy podobnie. Na schodach w ogóle nie powinniśmy prowadzić dłuższych rozmów przeszkadzając innym w poruszaniu się.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ