STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 2.: Zasady poruszania się pieszo po chodniku.

Cel: Wdrażanie do prawidłowego poruszania się po chodniku.

Chodnik przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu pieszych – inni użytkownicy nie mogą się tam poruszać. Samodzielnie poza domem dziecko może się poruszać od 7-go roku życia, oczywiście gdy jesteśmy pewni, że zostało przeszkolone, zna zasady i stosuje się do tych zasad. Dziecko poniżej 7 roku życia musi mieć opiekuna. Opiekun musi mieć skończone 10 lat. Po chodniku idziemy trzymając się zawsze po jego prawej stronie. Jest to naturalny sposób poruszania się, który umożliwia swobodne wymijanie się z osobami idącymi z przeciwnej strony, a także jasno wskazuje w jaki sposób idący szybciej mogą nas wyprzedzić.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ