STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 1.: W Polsce obowiązuje ruch prawostronny.


Cel: Wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań w ruchu prawostronnym.

Proszę sprawdzić przez podniesienie, czy dzieci rozróżniają, która ręka jest prawa, a która lewa.
Gdzie obowiązuje ruch prawostronny? Przyjmujemy, że ruch prawostronny obowiązuje wszędzie: dla pojazdów w czasie jazdy, dla pieszych na chodniku, na schodach, w korytarzach, przejściach. Oczywiście nie wszystkie przypadki są opisane w prawie, ponieważ większość ma swe źródło w prawie zwyczajowym. Przy założeniu, że wszyscy stosują się do zasad ruchu prawostronnego – nie powinny pojawiać się konflikty pomiędzy przemieszczającymi się osobami. Uczniom należy uświadomić, dlaczego powinniśmy chodzić w ustalony sposób – prawą stroną.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ