STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

TEMAT 36.: Czy możemy iść pieszo po drodze szybkiego ruchu lub po autostradzie.

Cel: Poznanie zasad poruszania po drodze szybkiego ruchu lub po autostradzie.

Wyżej wymienione drogi przeznaczone są wyłącznie dla ruchu samochodów. Piesi, rowerzyści i motorowerzyści nie mają prawa poruszać się po tych drogach. Piesi nie mogą wchodzić na autostradę, drogi szybkiego ruchu mogą przekraczać jedynie na skrzyżowaniach, wjazdach lub innych dobrze widocznych miejscach. W innym wypadku jest to wzbronione.

     
Droga szybkiego ruchu    Autostrada

TEMAT 35.: Jestem pasażerem w samochodzie.

Cel: Poznanie przepisów regulujących przewożenia dzieci w samochodzie.

Pasażer w samochodzie ma swoje obowiązki. Jednym z nich jest zabezpieczenie się pasami bezpieczeństwa. Pasy bowiem zabezpieczają przed konsekwencjami przemieszczania się , a nawet wypadnięcia z pojazdu w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Dziecko, które jest niższe niż 150 cm powinno być przewożone w foteliku. Obowiązek ten zgodnie z przepisami powinien być realizowany do momentu osiągnięcia pełnoletniości, chyba że wcześniej dziecko osiągnie wskazany wyżej wzrost. Nie zawsze jednak dziecko, które nie osiągnęło jeszcze wzrostu 150 cm musi być przewożone w foteliku. Zwolnione z tego obowiązku są dzieci mierzące więcej niż 135 cm, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z przewidzianymi warunkami. Wtedy są przewożone w tylnej części siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
Wyjątek od obowiązku stanowi także sytuacja, w której lekarz wystawia dziecku zaświadczenie o przeciwwskazaniu do stosowania fotelika. Zabezpieczenie nie jest także obowiązkowe podczas przewożenia dziecka taksówką, pojazdem policyjnym, straży granicznej czy straży miejskiej.
Pamiętajmy, że najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka w samochodzie są tylne siedzenia.
Skutkiem braku zapiętych pasów bezpieczeństwa lub wysunięcia się z pasów z powodu braku fotelika może być śmierć lub w najlepszym przypadku trwałe inwalidztwo.

TEMAT 33.: Kto może jeździć motorowerem.

Cel: Poznanie wymagań na prawo jazdy AM

Motorower to pojazd, na którym można jeździć po uzyskaniu uprawnień – prawo jazdy kat. AM. O takie prawo jazdy może się starać osoba, która ukończyła 14 lat. W ramach przygotowania do uzyskania prawa jazdy na motorower należy:

 • Przejść szkolenie teoretyczne;
 • Zdać egzamin teoretyczny w WORD;
 • Przejść szkolenie praktyczne;
 • Uzyskać zgodę lekarza;
 • Uzyskać w starostwie powiatowym nr PKK (Profil kandydata na kierowcę);
 • Zdać egzamin praktyczny;
 • Odebrać druk prawa jazdy.

Nie wolno jeździć na motorowerze, jeżeli nie posiada się do tego uprawnień. Nawet jazdy na własnym podwórku mogą mieć przykre konsekwencje w przypadku stwierdzenia tego faktu lub w przypadku uszkodzenia ciała. Doprowadzenie do wypadku, gdzie poszkodowana została inna osoba może zakończyć się bardzo dużymi kosztami związanymi z odszkodowaniem dla tej osoby.

TEMAT 32.: Numery alarmowe – jak poprawnie zgłosić zdarzenie.

Cel: Wdrażanie do prawidłowego postępowania zgłoszenia wypadku.

Każdy powinien znać numery alarmowe. A są to:

 • 112 numer ogólny do wszystkich służb;
 • 999 numer do pogotowia ratunkowego;
 • 998 numer do straży pożarnej;
 • 997 numer do policji.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie. Zasady i kolejność podawanych informacji:

 • Podaj swoje imię i nazwisko, ile masz lat, skąd dzwonisz.
 • Co się stało ?
 • Gdzie ?
 • Ilu jest poszkodowanych ?
 • W jakim są stanie ?
 • Nie rozłączaj się, czekaj aż dyspozytor potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.
 • Jeżeli potrafisz, kontynuuj pomoc poszkodowanym aż do przyjazdu pomocy.

TEMAT 31.: Co nam przeszkadza w bezpiecznym BRD.

Cel: Wdrażanie do utrwalania kultury w ruchu drogowym.

W ruchu drogowym najbardziej przeszkadza wszystkim nam brak kultury użytkowników ruchu oraz brak znajomości przepisów i nabytego doświadczenia. Te elementy w połączeniu ze sobą niosą największe zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Bardzo często mówimy o innej (wysokiej) kulturze poruszania się w krajach sąsiednich. Wynika to ze stosowanego tam wysokiego poziomu wychowania, edukacji i szkoleń. Związane to jest oczywiście też z tym, że w tych krajach za naruszanie przepisów, czy szerzej - brak kultury poruszania się na drodze obowiązują bardzo wysokie kary.  Podsumowując można powiedzieć, że gdyby na polskich drogach było więcej policjantów i stosowano by wyższe kary finansowe za drogowe przewinienia, to w szybkim czasie stan bezpieczeństwa by się poprawił.
Wniosek dla nas: bądźmy kulturalni na drodze, wszyscy stosujmy się do przepisów.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ