STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

PROJEKT : BRD na godzinach wychowawczych

Propozycje tematyki z zakresu BRD na godziny wychowawcze – 3.09.2019 r.

Wstęp dla nauczyciela.
Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie zdarza się najwięcej wypadków drogowych. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest nieodpowiedni poziom przygotowania uczestników ruchu drogowego dotyczący wiedzy, umiejętności (w szczególności zasad poruszania się po drodze) i podstaw wychowania - stosowanie kultury w ruchu drogowym. W związku z tym zwracamy się do Państwa nauczycieli wychowawców z prośbą o pomoc we właściwym przygotowaniu uczniów do ich bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Poniżej proponujemy Państwu do wyboru kilkadziesiąt bardzo skróconych treści zajęć związanych z ruchem pieszych i rowerzystów przewidzianych do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oczywiście można ich realizację wykonać w klasach młodszych, a także w szkole ponadpodstawowej. Liczymy na to, że powracanie w każdym tygodniu krótko do tematyki BRD i wskazywanie prawidłowych zachowań utrwali je na długo w świadomości uczniów. Tematyka powinna powracać w każdym kolejnym roku edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby uczniowie przez lata edukacji szkolnej nie doświadczali przerwy w edukacji BRD.

Czytaj więcej: BRD na godzinach wychowawczych

PROJEKT : Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
– edycja XVIII i następne
- cele, zasady, przydział zadań dla nauczyciela / organizacja projektu
 
Cele:
Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele w ramach edukacji szkolnej chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do skutecznego udziału w turniejach BRD. Dotychczas 35 szkół objęto tym projektem i z radością informujemy, że wszyscy nauczyciele tych szkół potwierdzili, że realizacja projektu bardzo im pomogła w pracy, potrafią lepiej organizować swoją pracę, w znacznym stopniu zaangażowali do pomocy uczniów, osiągają też z uczniami coraz lepsze wyniki. Wielu ze swoimi szkołami może porównywać się z najlepszymi w województwie. Znakomita większość z nich zdecydowanie uaktywniła się na forum szkoły, gminy, powiatu, województwa, pretendują też do wyjazdów na zawody centralne.

Czytaj więcej: Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ