STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży powstało w wyniku zorganizowania się grupy osób, którym bliskie są cele naszego Stowarzyszenia określone w Statucie. Stowarzyszenie nie powstało od razu. Decyzja „dojrzewała” do realizacji przez kilka lat. W okresie od pomysłu do realizacji warunki w kraju zmieniały się, upewniając pomysłodawców o rzeczywistej celowości podjęcia takiej inicjatywy. W 1999 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000037116, otrzymało swój NIP, REGON i przystąpiło do działania. W roku 2005 nasze Stowarzyszenie spełniło wszystkie wymagania i zostało wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), natomiast 23 września 2005r. zostaliśmy wpisani na listę Ministra Sprawiedliwości jako organizacja upoważniona do otrzymywania nawiązek sądowych, zasądzanych przez sądy powszechne.

Spełnienie ww. warunków pozwoliło nam na podejmowanie niżej wymienionych zadań:

  • Organizujemy pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych. Pomagamy ofiarom wypadków w finansowaniu rehabilitacji, leczenia, pobytów rehabilitacyjnych, powrocie do życia w społeczeństwie, itp.
  • Przygotowujemy dzieci i młodzież do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym w roli pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. W ten sposób zapobiegamy udziałowi w wypadkach drogowych. Wspieramy finansowo zaopatrzenie szkół w sprzęt służący uczniom do ćwiczeń.
  • Organizujemy turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego, w których udział biorą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym i ciągłe podnoszenie poziomu przygotowania w tym zakresie.
  • Organizujemy szkolenia nauczycieli zajmujących się wychowaniem komunikacyjnym w szkołach. Wpływamy na integrację nauczycieli tego przedmiotu. W ten sposób wzrasta liczba bezpiecznych dzieci na drogach.
  • Organizujemy dzieciom wykorzystanie wolnego czasu. Wspieramy organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. W ten sposób chronimy dzieci przed patologiami społecznymi. Pomagamy dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji.
  • W szczególności wymienione cele obejmują dzieci niepełnosprawne.
DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ