STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Na stronie Lubuskiego Kuratorium Oświaty pojawiło się zaproszenie dla nauczycieli na szkolenie w zakresie BRD organizowane przez Krajową Radę BRD. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli zajmujących się w szkole tematami BRD. Jednak skorzystać z oferty powinni przede wszystkim nauczyciele rozpoczynający pracę, osoby o niewielkim stażu w tym zakresie, a także Ci, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia. Do udziału w szkoleniu namawiamy także nauczycieli doświadczonych. Warto skorzystać, gdyż szkolenie jest bezpłatne, a w zakresie szkolenia jest dostęp do e-learningu z tego zakresu. Informacja jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

Namawiamy do niezwłocznego zgłoszenia się, gdyż szkolenie odbędzie się w naszym województwie tylko raz, a liczba miejsc jest ograniczona. Proszę też w miarę możliwości rozpowszechnić tę informację wśród znajomych nauczycieli i dyrektorów szkół.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ