STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie zdarza się najwięcej wypadków drogowych. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest nieodpowiedni poziom edukacji. W związku z tym zwracamy się do Państwa nauczycieli wychowawców z prośbą o pomoc we właściwym przygotowaniu uczniów do ich bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt bardzo skróconych treści zajęć związanych z ruchem pieszych i rowerzystów przewidzianych do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oczywiście można ich realizację wykonać w klasach młodszych, a także w szkole ponadpodstawowej. Liczymy na to, że powracanie w każdym tygodniu krótko do tematyki BRD i wskazywanie prawidłowych zachowań utrwali je na długo w świadomości uczniów. Tematyka powinna powracać w każdym kolejnym roku edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby uczniowie przez lata edukacji szkolnej nie doświadczali przerwy w edukacji BRD.

Materiał można znaleźć na naszej stronie:

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ