STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

W dniu 23 czerwca 2022 r. w WORD Zielona Góra odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu. Na spotkanie przybyli zainteresowani uczniowie, rodzice, opiekunowie szkolni i organizatorzy.

W Konkursie wzięło udział 1980 uczniów z 11 szkół miasta. Stało się tak dzięki dużemu zainteresowaniu uczniów i zaangażowaniu nauczycieli – szkolnych opiekunów. Dziękujemy.

Nagrodzonych zostało 20 uczniów, którzy przeszli etap szkolny i uzyskali na finale najlepsze wyniki w zakresie wiedzy z przepisów dotyczących ruchu drogowego, przejazdu technicznego po torze przeszkód i przejazdu w miasteczku ruchu drogowego. Celem przejazdu w miasteczku było sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu BRD w praktyce.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody. Zestawienie nagród podajemy poniżej w tabeli.

 

Puchary zostały wręczone:

  • Za uzyskanie pierwszego miejsca.
  • Za mistrzowskie rozwiązywanie testu.
  • Za mistrzowską jazdę na torze przeszkód (2 osoby).

Organizatorzy nie zapomnieli o najbardziej zaangażowanych nauczycielach, którzy spowodowali, że  do udziału w Konkursie w ich szkołach włączyło się najwięcej uczniów. Nagrodzeni zostali opiekunowie z SP nr 1 i SP nr 18. Nauczycielom wręczone zostały piękne albumy oraz bony podarunkowe na samochodową jazdę doskonalącą do ODTJ w Tomaszowie. Warto dodać, że wynikiem ich zaangażowania był udział 400 uczniów w jednej szkole i 500 w drugiej.

Za zaangażowanie największej liczby uczniów nagrodzone zostały także obie ww. szkoły. Każda z tych szkół wzbogaciła się o rower Wigry przeznaczony do ćwiczeń edukacyjnych. Nagrody zostały przyjęte przez uczestników z wielką radością. Gratulujemy.

Nagrody zostały wręczone uczestnikom, nauczycielom i szkołom dzięki wsparciu sponsorów:

  • Miasto Zielona Góra.
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Dziękujemy.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ