STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Serdecznie zachęcamy do przekazania nam 1% podatku i dziękujemy!

Do końca kwietnia każdego roku trwa okres rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Aby przekazać nam 1% swojego podatku, wystarczy w swoim zeznaniu rocznym dla Urzędu Skarbowego – w dokumencie PIT wpisać nasz KRS 0000037116 oraz stosowną kwotę, którą chcecie przekazać. Urząd Skarbowy wykona wszystkie niezbędne czynności związane z przekazaniem środków. Uprzejmie prosimy o zainteresowanie możliwością dokonania wpłaty wszystkich naszych sympatyków, znajomych, rodzinę. Dla działalności Stowarzyszenia każda złotówka ma ogromne znaczenie. Dlatego zachęcamy do zadysponowania każdej wpłaty. Uzyskane środki przeznaczymy na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć popołudniowych, szczególnie dla dzieci z rodzin ubogich.

  • Przypominamy, że dokonanie takiej wpłaty w żaden sposób nie obciąża osoby wpłacającej.
  • Pamiętajmy także, że możemy dokonać każdej wpłaty wspierającej nasze Stowarzyszenie. Wystarczy dokonać wpłaty korzystając z blankietów dostępnych na poczcie, w banku.
    Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji OPP, ewentualnie cel wpłaty.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ