STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

W dniu 14 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród najlepszym uczestnikom. Jednak zanim do tego doszło, dwoje uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę (16) punktów wzięło udział w dogrywce, w wyniku której pierwsze miejsce uzyskała Lena Marchewka, a drugie Wiktor Derczyński.

W dalszej części spotkania dwudziestu uczestnikom wręczone zostały nagrody.

Lena Marchewka za uzyskanie pierwszego miejsca otrzymała puchar, złoty medal, bon podarunkowy wartości 1.000 zł, śpiwór, karimatę oraz zestaw upominków.

Wiktor Derczyński za uzyskanie drugiego miejsca otrzymał srebrny medal, bon podarunkowy wartości 800 zł, śpiwór, karimatę oraz zestaw upominków.

Grupa siedmiorga uczniów z wynikiem15 punktów otrzymała brązowe medale, bony podarunkowe wartości 300 zł, śpiwory, karimaty oraz zestawy upominków.

Grupa jedenaściorga uczestników z wynikiem 14 punktów otrzymała śpiwory, karimaty oraz zestaw upominków.

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wyróżniony został pan Robert Dąbrowski – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze za doprowadzenie do aktywnego udziału w Konkursie największej liczby uczniów. Nagrodę w postaci bonu podarunkowego na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy ufundował WORD Zielona Góra. Szkolenie będzie zrealizowane w ODTJ w Tomaszowie. Jednocześnie w nagrodę do tej szkoły trafił rower przeznaczony do ćwiczeń i szkoleń w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Organizatorzy dziękują Miastu Zielona Góra oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zielonej Górze za pomoc w sponsorowaniu Konkursu.

  

Zakończyliśmy Internetowy Konkurs BRD zorganizowany dla uczniów klas 4-8 zielonogórskich szkół podstawowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, wspomagany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Kuratorium Oświaty, z pomocą finansową Miasta Zielona Góra.

Czytaj więcej: Internetowy Konkurs BRD dla uczniów zielonogórskich szkół podstawowych

Jesteśmy w trakcie pandemii, jednak nie możemy zapominać o potrzebie szkolenia uczniów w zakresie BRD. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy kilkadziesiąt tematów, które można realizować z uczniami także w systemie pracy zdalnej. Materiał można znaleźć w zakładce BRD na godzinach wychowawczych. Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z tego materiału.

Na stronie Lubuskiego Kuratorium Oświaty pojawiło się zaproszenie dla nauczycieli na szkolenie w zakresie BRD organizowane przez Krajową Radę BRD. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli zajmujących się w szkole tematami BRD. Jednak skorzystać z oferty powinni przede wszystkim nauczyciele rozpoczynający pracę, osoby o niewielkim stażu w tym zakresie, a także Ci, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia. Do udziału w szkoleniu namawiamy także nauczycieli doświadczonych. Warto skorzystać, gdyż szkolenie jest bezpłatne, a w zakresie szkolenia jest dostęp do e-learningu z tego zakresu. Informacja jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

Namawiamy do niezwłocznego zgłoszenia się, gdyż szkolenie odbędzie się w naszym województwie tylko raz, a liczba miejsc jest ograniczona. Proszę też w miarę możliwości rozpowszechnić tę informację wśród znajomych nauczycieli i dyrektorów szkół.

Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie zdarza się najwięcej wypadków drogowych. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest nieodpowiedni poziom edukacji. W związku z tym zwracamy się do Państwa nauczycieli wychowawców z prośbą o pomoc we właściwym przygotowaniu uczniów do ich bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt bardzo skróconych treści zajęć związanych z ruchem pieszych i rowerzystów przewidzianych do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oczywiście można ich realizację wykonać w klasach młodszych, a także w szkole ponadpodstawowej. Liczymy na to, że powracanie w każdym tygodniu krótko do tematyki BRD i wskazywanie prawidłowych zachowań utrwali je na długo w świadomości uczniów. Tematyka powinna powracać w każdym kolejnym roku edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby uczniowie przez lata edukacji szkolnej nie doświadczali przerwy w edukacji BRD.

Materiał można znaleźć na naszej stronie:

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ