STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY - KRS 0000037116

Kolejne pytanie pojawi się na naszej stronie internetowej w poniedziałek. Zapraszamy.

W ZWIĄZKU Z POWROTEM UCZNIÓW DO SZKÓŁ, OD PONIEDZIAŁKU 17.05.2021 PYTANIA KONKURSOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE W GODZ. 15:00 – 18:00. ODPOWIEDZI ODBIERANE BĘDĄ DO GODZ. 18:00.

Przypominamy, że odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na adres, który każdy uczestnik otrzymał w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Odpowiedzi przesyłane na inne adresy nie będą uwzględniane.
Odpowiedzi muszą zawierać: nr pytania, właściwą odpowiedź (A lub B lub C), imię i nazwisko, nr szkoły, klasę. W przeciwnym razie mogą nie zostać zaliczone.

Jesteśmy w trakcie pandemii, jednak nie możemy zapominać o potrzebie szkolenia uczniów w zakresie BRD. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy kilkadziesiąt tematów, które można realizować z uczniami także w systemie pracy zdalnej. Materiał można znaleźć w zakładce BRD na godzinach wychowawczych. Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z tego materiału.

Zakończyliśmy Internetowy Konkurs BRD zorganizowany dla uczniów klas 4-8 lubuskich szkół podstawowych pod patronatem Lubuskiej Wojewódzkiej Rady BRD i z wsparciem Kuratorium Oświaty. Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania Konkursem, a także z jego poziomu. Cieszy nas liczba uczniów, którzy zgłosili się do udziału. Było to aż 512 uczniów z 62 szkół z terenu całego województwa.

Czytaj więcej: Podsumowanie Internetowego Konkursu BRD - II edycja

Na stronie Lubuskiego Kuratorium Oświaty pojawiło się zaproszenie dla nauczycieli na szkolenie w zakresie BRD organizowane przez Krajową Radę BRD. Oferta przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli zajmujących się w szkole tematami BRD. Jednak skorzystać z oferty powinni przede wszystkim nauczyciele rozpoczynający pracę, osoby o niewielkim stażu w tym zakresie, a także Ci, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia. Do udziału w szkoleniu namawiamy także nauczycieli doświadczonych. Warto skorzystać, gdyż szkolenie jest bezpłatne, a w zakresie szkolenia jest dostęp do e-learningu z tego zakresu. Informacja jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

Namawiamy do niezwłocznego zgłoszenia się, gdyż szkolenie odbędzie się w naszym województwie tylko raz, a liczba miejsc jest ograniczona. Proszę też w miarę możliwości rozpowszechnić tę informację wśród znajomych nauczycieli i dyrektorów szkół.

Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie zdarza się najwięcej wypadków drogowych. Jedną z najistotniejszych przyczyn jest nieodpowiedni poziom edukacji. W związku z tym zwracamy się do Państwa nauczycieli wychowawców z prośbą o pomoc we właściwym przygotowaniu uczniów do ich bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Przygotowaliśmy dla Państwa kilkadziesiąt bardzo skróconych treści zajęć związanych z ruchem pieszych i rowerzystów przewidzianych do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Oczywiście można ich realizację wykonać w klasach młodszych, a także w szkole ponadpodstawowej. Liczymy na to, że powracanie w każdym tygodniu krótko do tematyki BRD i wskazywanie prawidłowych zachowań utrwali je na długo w świadomości uczniów. Tematyka powinna powracać w każdym kolejnym roku edukacji szkolnej. Chodzi o to, żeby uczniowie przez lata edukacji szkolnej nie doświadczali przerwy w edukacji BRD.

Materiał można znaleźć na naszej stronie:

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU Z ROZLICZENIA PIT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ