DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Sprawozdania
Za rok 2005
Za rok 2006
Za rok 2007
Za rok 2008
Za rok 2009
Za rok 2010
Za rok 2011
Za rok 2012
Za rok 2013
Za rok 2014
Za rok 2015
Za rok 2016
Za rok 2017
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP


» Sprawozdanie merytoryczne 2014
» Sprawozdanie za 2014 dla Ministra Sprawiedliwości
» Bilans 2014
» Rachunek zysków i strat za 2014


Sprawozdanie za 2014 dla Ministra Sprawiedliwości

 
Roczne sprawozdanie za 2014 r.
z wykorzystania nawiązek (art. 47 k.k.) lub świadczeń pieniężnych (art. 49 k.k.)
 
Nazwa, siedziba, adres korespondencyjny, nr telefonu Instytucji / Fundacji / Stowarzyszenie/ Organizacji Społecznej:
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
Drzonków ul. Słoneczna 46
66-004 Zielona Góra
Tel. 509 666 462
 
Data wpisu do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości – 23 września 2005r.
 
Podstawowe zadania lub cele statutowe:
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w ruchu drogowym,
- dbałość o stałą poprawę infrastruktury technicznej związanej z ruchem drogowym   dzieci i młodzieży,
- popularyzacja zasad uczestniczenia w ruchu drogowym,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do ruchu jako pieszych, rowerzystów i  motorowerzystów,
- pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych,
- zapobieganie patologiom społecznym dotyczącym dzieci i młodzieży, a w szczególności
 alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi itp.
- pomoc dzieciom i młodzieży będącej w zasięgu dewiacji,
- wymienione cele szczególnie obejmują dzieci niepełnosprawne.
Organ nadzorujący: (adres / telefon):
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5 tel. 68 452 75 75
 

Plik z rozliczenia nawiązek i świadczeń pieniężnych (w formacie pdf)

  
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020