DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Historia aktualności
I półrocze 2006
II półrocze 2006
I półrocze 2007
II półrocze 2007
I półrocze 2008
II półrocze 2008
I półrocze 2009
II półrocze 2009
II pólrocze 2010
I półrocze 2011
II półrocze 2011
I półrocze 2012
II półrocze 2012
I półrocze 2013
II półrocze 2013
I półrocze 2014
II półrocze 2014
I półrocze 2015
II półrocze 2015
I półrocze 2016
II półrocze 2016
I półrocze 2017
II półrocze 2017
I półrocze 2018
II półrocze 2018
I półrocze 2019
II półrocze 2019
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPI półrocze 2015

21 styczeń 2015 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów – edycja VIII
Projekt, do  którego zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra. Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do udziału w turniejach BRD. Realizacja projektu przewidziana jest na luty - marzec.  Miejscem realizacji będą dwie szkoły, które zostaną zakwalifikowane do projektu. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesłać mailem na adres wopzgora@2com.pl  O zakwalifikowaniu szkoła zostanie poinformowana e-mailem. Na zakończenie realizacji projektu szkoły otrzymają nagrody – niespodzianki przydatne w pracy dydaktycznej. Więcej można przeczytać w załączniku.

2 luty 2015 - Będzie diagnoza systemu edukacyjnego w zakresie BRD
Jest nadzieja, że wnioski lubuskie zgłaszane od lat doprowadzą do zmian w edukacji BRD, będziemy śledzić z uwagą postępy.
 
W dniach 12-16 stycznia przebywał w Polsce Pan Jean Pascal Assaily ekspert Banku Światowego zajmujący się edukacją na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem jego wizyty jest przeprowadzenie na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa diagnozy systemu edukacyjnego dzieci i młodzieży w Polsce obejmującego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.
Spotkanie w Komendzie Głównej Policji dotyczące edukacji oraz profilaktyki na rzecz brd z udziałem ekspertów Banku Światowego odbyło się 13 stycznia br. Komendę Główną reprezentowali: Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Leszek Jankowski, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw działań Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz do współpracy z organizacjami pozarządowymi insp. Grzegorz Jach, p.o. Naczelnika Wydziały Profilaktyki BPiRD mł. insp. Anna Kuźnia oraz eksperci z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego, którzy na co dzień wykonują zadania związane z edukacją i profilaktyką brd.
W problematykę związaną ze stanem bezpieczeństwem na polskich drogach oraz rolą Policji w zapobieganiu wypadkom wprowadził gościa mł. insp. Leszek Jankowski Zastępca Dyrektora BPiRD. Zagraniczny ekspert z wielkim zainteresowaniem wysłuchał też wystąpienia insp. Grzegorza Jacha, który zaprezentował założenia programu PaT ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Pan Jean Pascal Assaily miał wiele pytań związanych zarówno z edukacją szkolną dzieci i młodzieży, jak i zadaniami poszczególnych instytucji rządowych w tym zakresie.
Diagnoza, którą zamierza sporządzić ekspert Banku Światowego wymaga szeregu analiz zarówno aktów prawnych, danych statystycznych, jak i działań podejmowanych przez instytucje rządowe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo na naszych drogach.
Kompleksowy dokument, który na koniec zostanie wypracowany, będzie niezwykle pomocny dla wszystkich podmiotów, które podejmują przedsięwzięcia na rzecz brd. 
Źródło: Prawo Drogowe News

10 luty 2015 - Lubuski Konkurs Grafiki Komputerowej

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i MłodzieżyMłodzieżowe, Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i  w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego konkursu grafiki komputerowej dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Logo Konkursu BRD – W Europie jeździmy bezpiecznie”. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

2 marzec 2015 - Protest lubuskich nauczycieli
Lubuscy nauczyciele zajmujący się wychowaniem komunikacyjnym w szkołach dostrzegają możliwość poprawy BRD na polskich drogach z pomocą dobrze organizowanych w szkołach turniejów BRD. Podkreślają jak istotne jest, żeby turnieje były zorganizowane na wysokim poziomie, obejmowały każdą szkołę i wszystkich uczniów, pozwalały na awans wszystkich mocnych drużyn, wreszcie – powinny ewaluować. Jak informują, nie wystarczy, że w turniejach walczą ze sobą o prymat najlepsze drużyny, nie wystarczy, że startuje ze szkoły troje (bądź czworo) najlepszych uczniów. Pod względem BRD Polska jest w ogonie europejskiej statystyki, a od najlepszych dzieli nas przepaść. Niedawno informowaliśmy, że poziomem polskiej edukacji BRD interesuje się Bank Światowy – światowy lider w walce o poprawę BRD. Brak kultury - to najczęściej zarzuca się polskim kierowcom. A gdzie mają uczyć się kultury motoryzacyjnej przyszli użytkownicy dróg, jeśli w ich szkole nie ma na to miejsca. Nauczyciele złożyli w tej sprawie protest. Co na ten apel nauczyciele z innych województw. Z pełną treścią protestu możesz zapoznać się tutaj.

13 marzec 2015 - Finał Konkursu „W Europie jeździmy bezpiecznie”
W sobotę zakończyliśmy XII edycję naszego Konkursu. Tym razem gościliśmy w Szkole Podstawowej w Zawadzie. Dziękujemy. W imprezie wzięło udział szesnaście najlepszych drużyn wyselekcjonowanych w eliminacjach rejonowych. Dlaczego szesnaście, a nie dziesięć jak przewiduje regulamin? Dlatego, że wyniki tych kolejnych sześciu drużyn na rejonach nie odbiegały od pozostałych w sposób znaczący. Czy warto było tyle drużyn awansować. Uważamy, że tak. Potwierdzają to wyniki, których analizę przedstawiamy TUTAJ.   Zapraszamy rónież do obejrzenia fotoreportażu z finału.

22 marzec 2015 - Rozstrzygnięcie Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej
Informujemy, że Lubuski Konkurs Grafiki Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych Logo Konkursu BRD – W Europie jeździmy bezpiecznie” został rozstrzygnięty.
W konkursie wzięło udział 20 szkół, z których to wpłynęło 90 prac.
Zgodnie z Regulaminem Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej Komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł Laureata konkursu uczniom:
 
Lp.
Imię i nazwisko laureata
Klasa
Nauczyciel przygotowujący
Szkoła
1. 
Maria Kowalczyk
VI
Cezary Jasiński
PSP Przylep
2. 
Patryk Baranowski
VI
Cezary Jasiński
PSP Przylep
3. 
Małgorzata Chudzik
VI
Violetta Kępińska
SP 2 Żary
4. 
Klaudia Klisowska
IV
Joanna Jakimiuk
SP Iłowa
5. 
Kornelia Murawska
VI
Danuta Adamska
SP 8 Żary
6. 
Jakub Ledzianowski
VI
Łukasz Pluskota
SP 1 Drezdenko
7. 
Patrycja Popławska
VI
Joanna Czyżowicz
PSP 8 Nowa Sól
8. 
Aurelia Kurkiewicz
V
Małgorzata Piotrowska
SP 17 Zielona Góra
9. 
Joanna Mackiewicz
V
Małgorzata Moroz
PSP 3 Nowa Sól
10.          
Jan Kuźniar
VI
Cezary Sułkowski
SP 1 Żary
 
Na podsumowanie konkursu zapraszamy laureatów wraz z przygotowującymi ich nauczycielami, które odbędzie się 27 marca (piątek) o godz. 12:30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b.

27 marzec 2015 - Podsumowanie Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej
W dniu dzisiejszym (27 marca) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji Lubuskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Logo Konkursu BRD – W Europie jeździmy bezpiecznie”. Przybyli na nie finaliści Konkursu wraz z opiekunami i rodzicami. Tytuł Laureata konkursu otrzymało 10 uczniów województwa lubuskiego. Wszyscy wraz z przygotowującymi ich nauczycielami otrzymali pamiątkowe dyplomy, tablety i kamizelki odblaskowe, które wręczyli pani dyrektor „Domu Harcerza” Dorota Polaczek, dyr. WORD pan Rafał Gajewski oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży pan Marek Pasek. Zwycięzcy mieli również okazję zwiedzić ośrodek egzaminacyjny WORDu.
 

30 kwiecień 2015 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów – edycja IX

Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zapraszają do udziału w projekcie. W IX edycji przewidzianej na maj/czerwiec jest jeszcze miejsce dla jednej szkoły. Projekt skierowany jest głównie do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami, także do udziału w turniejach BRD. Miejscem realizacji będą dwie szkoły, z których jedną jest SP Międzylesie. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy pilnie przesłać mailem na adres wopzgora@2com.pl  . O zakwalifikowaniu szkoła zostanie poinformowana e-mailem. Na zakończenie realizacji projektu szkoły otrzymają nagrody – niespodzianki przydatne w pracy dydaktycznej. Więcej można przeczytać w załączniku.

21 maj 2015 - Zakończyliśmy VIII edycję projektu “Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów”
Za nami kolejna już edycja tego projektu. Tym razem gościliśmy w SP w Leśniowie Wielkim, gdzie udział w projekcie wzięli: Aneta Kruk – opiekun, Dominik Kutkowski, Mateusz Masłowski, Marcel Jodczak, Dawid Kałużny, Kacper Pleban, Wojtek Okupnik, Szymon Chojnacki, Wiktoria Woźniak, Oliwia Wieczorek, Barbara Stasiuk, Julita Zastawna, Kinga Jasińska, Klaudia Kałużna, Aleksandra Zastawna. Jak przydał się szkole udział w projekcie okazało się już między kolejnymi spotkaniami, kiedy to szkoła wzięła udział w eliminacjach gminnych do OTBwRD. Dzieci zaprezentowały się na zawodach bardzo pozytywnie, ponieważ reprezentacja szkoły zajęła pierwsze miejsce i reprezentowała szkołę i gminę na eliminacjach powiatowych. Tam również drużyna uzyskała bardzo dobry wynik, ponieważ było to czwarte miejsce. Korzystając z okazji chcemy poinformować wszystkie koleżanki i kolegów, że nauczyciel WK w szkole, Pani Aneta Żuk jest mistrzem świata w karate kyokushin. Tytuł ten zdobyła 3 listopada 2014 na mistrzostwach świata w Tokio. Gratulujemy. Więcej na temat Mistrzyni Świata można przeczytać np. tutaj http://www.zielonagora.sport.pl/sport-zielonagora/1,130887,17117064,Aneta_Zuk__Karate_dalo_mi_szczescie_w_zyciu.html .
Drugą szkołą,która wzięła udział w projekcie jest SP w Nietkowicach. W projekcie szkołę reprezentowali: Wojciech Wekwert – opiekun, Diana Kruś, Oliwia Szaj, Krystian Dzierżyński, Oliwia Szydłowska, Oliwia Dzierżyńska, Bartosz Marszałek, Gracjan Andrzejewski, Ada Enkot, Sandra Dydak, Jakub Nowicki, Karolina Kogut, Paweł Palacz. W przypadku tej szkoły projekt realizowany był tuż po eliminacjach gminnych do OTBwRD. Mamy nadzieję, ze realizacja projektu będzie skutkować pozytywnie dla szkoły już w najbliższym sezonie turniejowym.
Informację uzupełniamy o fotografie, które można obejrzeć w dołączonych galeriach:  <NIETKOWICE>     <LEŚNIÓW WIELKI>

25 maj 2015 - Karta rowerowa
Zbliża się koniec roku szkolnego, dlatego przypominamy wszystkim nauczycielom pracującym w szkołach podstawowych w obszarze Wychowania Komunikacyjnego, że jednym z obowiązków szkoły jest wydanie kart rowerowych wszystkim uczniom, którzy spełniają określone przez szkołę warunki w zakresie wiedzy, praktyki oraz mają ukończone 10 lat. W praktyce nauczyciele przygotowują uczniów do uzyskania karty rowerowej w różnych klasach (4 lub 5 lub 6). Wynika to z organizacji pracy szkoły. Jednak istotą jest, żeby uczeń kończąc edukację na poziomie szkoły podstawowej posiadał kartę rowerową. Wydanie karty rowerowej jest obowiązkiem szkoły. Określa ten obowiązek Ustawa o kierujących z 5 stycznia 2011 r. , gdzie w Art. 17 p. 1.1 podano: Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły podstawowej. Drogie koleżanki i koledzy, jeżeli w Waszej szkole szóstoklasiści nie otrzymali jeszcze kart rowerowych, to czerwiec jest ostatnim miesiącem, kiedy możecie ten obowiązek szkoły wypełnić.

30 czerwiec 2015 - Za nami kolejna – IX edycja projektu “Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów”
Z tej okazji policzyliśmy wszystkie szkoły, które od początku wzięły udział w projekcie. Było ich aż dziewiętnaście. Tym razem gościliśmy w SP w Międzylesiu, gdzie udział w projekcie wzięli: Teresa Zieleniewska – opiekun, Mikołaj Tarnowski, Kacper Michalski, Ola Sum, Tomasz Miłek, Iwo Bogucki, Dagmara Serwa, Grzegorz Michałowski, Marcin Pocztaljonowicz, Filip Michałowski i Zosia Ludvicek. Szkoła ma bardzo dobre warunki do realizacji zagadnień BRD w teorii, ale także w praktyce. Dysponuje utwardzonymi placami do wykorzystania na MRD i tor przeszkód, posiada krytą halę sportową pozwalającą na prowadzenie zajęć w czasie niepogody i zimą. Szkoła dotąd raz brała udział w Konkursie W Europie jeździmy bezpiecznie. Mamy nadzieję, że będziemy spotykać się na imprezach w kolejnych latach i będzie to z korzyścią dla uczniów.
Drugą szkołą, która wzięła udział w projekcie jest SP w Kolsku. W projekcie szkołę reprezentowali: Marek Dowgun – opiekun, Radek Matysiak, Roksana Olczak – Czop, Przemek Wojt, Oliwia Bielachowicz, Natalia Żok, Piotr Żok, Jeremiasz Zięciak, Szymon Jaskulski, Hania Kropp, Maja Witkowska, Karol Pawlik, Milan Przybyła i Kornel Monczak. Szkoła także posiada warunki do całorocznej pracy w zakresie BRD, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Mamy nadzieję, że już jesienią drużyna SP w Kolsku będzie reprezentować szkołę w Konkursie W Europie jeździmy bezpiecznie. Czekamy na Was. Zdjęcia z projektu można obejrzeć w poniższych galeriach:
 
<<<SP MIĘDZYLESIE>>>                            <<<SP KOLSKO>>> 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020