DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Czwartek,  21 listopada 2019 r.   Imieniny: Janusza, Marii, Reginy
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD

LUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Logo Konkursu BRD – W Europie jeździmy bezpiecznie”
VI edycja
 
 
REGULAMIN
 
 
  1. ORGANIZATORZY KONKURSU
 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
 
  1. CEL KONKURSU
 
Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
  1. ZASADY KONKURSU
 
·         Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.
·         Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres organizatora: 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra do dnia 14 marca 2015 r.
·         Prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Logo Konkursu BRD”.
·         Koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, prace graficzne szkoły nagrane na płycie CD lub DVD. UWAGA! Nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły. W przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku.
·         Uczeń podpisujący się w karcie zgłoszenia zaświadcza, że pracę wykonał samodzielnie nie naruszając praw autorskich innej osoby.
·         Szkoła może przesłać maksymalnie 6 prac uczniów z klas IV-VI.
·         Przesłanie większej ilości prac lub brak karty zgłoszenia eliminują szkołę z konkursu.
·         Praca nie może być wykonana zespołowo.
·         Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, które przechodzą na ich własność oraz zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania (wraz z późniejszą ich modyfikacją graficzną wykorzystane jako logo Konkursu BRD organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży) oraz zamieszczenia na stronach internetowych organizatorów.
·         Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 27 marca 2015 r. o godzinie 12:30. W przypadku zmiany terminu, laureaci zostaną poinformowani e-mailowo.
·         Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły) oraz ich nazwiska wraz z opiekunami zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – MCKiE „Dom Harcerza” i Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.
 
  1. ADRESACI KONKURSU
 
Prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI.
 
  1. KRYTERIA OCENY PRAC
 
·         Prace uczniów mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości o najmniejszej szerokości 1000px) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik.
·         Praca dotyczy wykonania loga Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie”. Inspiracje można czerpać z wiadomości o Konkursie: http://www.brd.zgora.pl/cms/index.php?podmenu=12&
·         Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, oceniać będzie prace biorąc głównie pod uwagę:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność ujęcia tematu,
- walory artystyczne pracy,
- estetykę wykonania.
 
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
·         Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie organizatorów: www.mdk-zgora.pl w linku Konkursy oraz www.brd.zgora.pl w linku Turnieje-konkursy.
·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
·         Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata konkursu, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
·         Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.
·         Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu Jarosława Twaroga na adres e-mail: jarektg@interia.pl
 


 
Ostatnia Aktualizacja: 2019-11-10 14:17:13
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2016