DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Niedziela,  31 maja 2020 r.   Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Turnieje - konkursy
W Europie jeździmy...
OTW BRD
To trzeba szybko zmienić
Motoryzacyjny
Konspekt ratowniczy
Kącik wych. komunikacyjnego
Konkurs techniczny
Konkurs filmowy
10 lat WORD
Logo Stowarzyszenia
Grafika BRD
Lubuski Konkurs BRD
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPLUBUSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Logo Konkursu BRD – W Europie jeździmy bezpiecznie”
VI edycja
 
 
REGULAMIN
 
 
  1. ORGANIZATORZY KONKURSU
 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze
 
  1. CEL KONKURSU
 
Głównym celem Konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności uczniów w poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
  1. ZASADY KONKURSU
 
·         Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa lubuskiego.
·         Prace konkursowe powinny być doręczone lub przesłane na adres organizatora: 
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra do dnia 14 marca 2015 r.
·         Prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs „Logo Konkursu BRD”.
·         Koperta powinna zawierać: kartę zgłoszenia uczestnika konkursu, prace graficzne szkoły nagrane na płycie CD lub DVD. UWAGA! Nazwa pliku folderu pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły. W przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku.
·         Uczeń podpisujący się w karcie zgłoszenia zaświadcza, że pracę wykonał samodzielnie nie naruszając praw autorskich innej osoby.
·         Szkoła może przesłać maksymalnie 6 prac uczniów z klas IV-VI.
·         Przesłanie większej ilości prac lub brak karty zgłoszenia eliminują szkołę z konkursu.
·         Praca nie może być wykonana zespołowo.
·         Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, które przechodzą na ich własność oraz zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania (wraz z późniejszą ich modyfikacją graficzną wykorzystane jako logo Konkursu BRD organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży) oraz zamieszczenia na stronach internetowych organizatorów.
·         Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 27 marca 2015 r. o godzinie 12:30. W przypadku zmiany terminu, laureaci zostaną poinformowani e-mailowo.
·         Wyróżnieni laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres szkoły) oraz ich nazwiska wraz z opiekunami zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów – MCKiE „Dom Harcerza” i Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.
 
  1. ADRESACI KONKURSU
 
Prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI.
 
  1. KRYTERIA OCENY PRAC
 
·         Prace uczniów mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w dowolnym formacie ale w rozdzielczości o najmniejszej szerokości 1000px) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik.
·         Praca dotyczy wykonania loga Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy bezpiecznie”. Inspiracje można czerpać z wiadomości o Konkursie: http://www.brd.zgora.pl/cms/index.php?podmenu=12&
·         Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów, oceniać będzie prace biorąc głównie pod uwagę:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność ujęcia tematu,
- walory artystyczne pracy,
- estetykę wykonania.
 
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
·         Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie organizatorów: www.mdk-zgora.pl w linku Konkursy oraz www.brd.zgora.pl w linku Turnieje-konkursy.
·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
·         Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata konkursu, dla których przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
·         Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.
·         Wszelkie pytania i uwagi można kierować do koordynatora konkursu Jarosława Twaroga na adres e-mail: jarektg@interia.pl
 


 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-05-30 20:35:47
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020