DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Historia aktualności
I półrocze 2006
II półrocze 2006
I półrocze 2007
II półrocze 2007
I półrocze 2008
II półrocze 2008
I półrocze 2009
II półrocze 2009
II pólrocze 2010
I półrocze 2011
II półrocze 2011
I półrocze 2012
II półrocze 2012
I półrocze 2013
II półrocze 2013
I półrocze 2014
II półrocze 2014
I półrocze 2015
II półrocze 2015
I półrocze 2016
II półrocze 2016
I półrocze 2017
II półrocze 2017
I półrocze 2018
II półrocze 2018
I półrocze 2019
II półrocze 2019
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPI półrocze 2013

5 styczeń 2013 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów – projekt - edycja II
Do udziału w projekcie zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra. Projekt skierowany jest głównie do małych (ale nie tylko) lubuskich szkół podstawowych, które mają problemy z realizacją wychowania komunikacyjnego w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Z naszej analizy wynika, że co druga szkoła w województwie potrzebuje pomocy w tym zakresie.
Celem projektu jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami. W rezultacie podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i dorosłych. Wiedza i umiejętności przekazywane w projekcie pomogą także w skutecznym udziale w turniejach BRD, których celem powinna być poprawa BRD.
Zgodnie z przepisami oświatowymi każda szkoła podstawowa ma obowiązek powołania nauczyciela zajmującego się wychowaniem komunikacyjnym w szkole i odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, także wydawania kart rowerowych. Proces wychowania i edukacji w tym zakresie dotyczy wszystkich dzieci w szkole, a nie tylko wybranych. Realizacja projektu może być bardzo pomocna w tych działaniach.
Miejscem realizacji będą szkoły, które zostaną zakwalifikowane do projektu. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesłać niezwłocznie mailem na adres wopzgora@2com.pl . O zakwalifikowaniu szkoła zostanie poinformowana e-mailem.
Na zakończenie realizacji projektu szkoły otrzymają nagrody – niespodzianki przydatne w pracy dydaktycznej.
Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania szkół do udziału w projekcie.
Mamy świadomość, że nasza strona WWW nie jest czytana przez wszystkich nauczycieli. Dlatego bardzo prosimy naszych czytelników o rozpropagowanie tej informacji w swoich środowiskach lokalnych, wśród znajomych nauczycieli, dyrektorów. Szczegóły organizacyjne można przeczytać w załączniku.

24 styczeń 2013 - OTBwRD
Miło nam przekazać informację, że postulowane przez środowiska nauczycielskie zmiany w organizacji turnieju wejdą do praktyki szkolnej już od tego sezonu. Informacje na ten temat pojawiły się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty http://www.ko-gorzow.edu.pl/brd . Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. Zmiany dotyczą wielu zagadnień. Wskazujemy na najważniejsze:
  • zaangażowanie w turnieju wszystkich uczniów szkoły
  • awansu z każdego szczebla wszystkich mocnych drużyn
  • wprowadzenie tzw. normalnej punktacji
  • dopuszczenia do używania w turnieju rowerów własnych uczestników pod warunkiem udostępnienia ich wszystkim drużynom
Oczekujemy, że zmiany spowodują znacznie większe zainteresowanie nauczycieli udziałem w turnieju. To z kolei doprowadzi do lepszego przygotowania uczniów do BRD. Zmiany na pewno wpłyną na BRD w całym kraju.
Przebieg turnieju będzie monitorowany, zachęcamy do aktywnego przesyłania uwag, wniosków, spostrzeżeń, pomysłów mających na celu dalszą jego poprawę.

24 styczeń 2013 - Liga Mistrzów BRD
Bardzo cieszymy się, gdyż możemy poinformować, że nasze lubuskie mistrzowskie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku i z Gimnazjum w Babimoście zostały zaproszone do udziału w rozgrywkach Ligi Mistrzów BRD. Imprezy z tego cyklu odbędą się już w najbliższych dniach we Włoszczowej, Kędzierzynie – Koźlu, Stroniu i Koluszkach.
Liga Mistrzów BRD to system wspaniałych imprez BRD łączących rywalizację z przyjaźnią uczestników, nauczycieli i dzieci z różnych rejonów kraju. Celem rozgrywek jest stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce poprzez system działań edukacyjnych na najwyższym poziomie. My mamy nadzieję, że udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów BRD pozwoli na przeniesienie pozytywnych doświadczeń na teren naszego województwa.

6 luty 2013 - Narodowy Program BRD 2013 do 2020 – konsultacje
Informujemy, że na szczeblu centralnym został przygotowany Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Do 31 marca 2013 r. będą trwały konsultacje społeczne dotyczące jego treści. Uwagi przyjmowane są pod adresem konsultacje@krbrd.gov.pl . Zachęcamy do wysyłania indywidualnych opinii na ten adres. Jest to bowiem rzadka i niepowtarzalna okazja do wyrażenia swojej opinii na ten temat. Na tym etapie jest możliwość zmiany lub uzupełnienia jego treści. Przesyłać można nie tylko krytyczne uwagi do treści, czy stanu rzeczy w Polsce, ale także swoje przemyślenia, spostrzeżenia, propozycje działań, dobre, skuteczne rozwiązania stosowane na świecie. Projekt NPBRD udostępniony jest na stronie internetowej KR BRD pod adresem www.krbrd.gov.pl  . Chcesz mieć wpływ na pozytywne zmiany – nie zwlekaj, napisz.

11 marzec 2013 - W Europie jeździmy bezpiecznie – Finał X – jubileuszowej edycji
W sobotę 9 marca odbył się finał Konkursu. Miło sobie uświadomić, że to już dziesięć kolejnych lat organizacji lubuskiego Konkursu. To dziesięć lat zdobywania doświadczeń, rozwoju, współpracy z nauczycielami, współpracy z współorganizatorami, sponsorami, osobami prywatnymi. To lata rozpowszechniania idei BRD w szkołach z udziałem wszystkich uczniów z klas 4 – 5 - 6. W okresie tych dziesięciu lat w Konkursie udział brało każdego roku od 5.500 do 15.000 uczniów. Można więc przyjąć, że liczba dzieci objętych Konkursem przez wszystkie lata wyniosła około 80 tysięcy. Wiele z tych dzieci reprezentowało swoje szkoły więcej niż jeden raz. Łącznie to ogromna liczba przeszkolonych i bezpiecznych dzieci. Wiemy, że bardzo wielu byłych uczestników turniejów pasjonuje się problematyką konkursów i BRD, trwają przy ideałach BRD, wspomagają macierzyste szkoły przed startami. Jak wskazują lubuskie statystyki policyjne, zdarzenia spowodowane przez dzieci są rzadkością. Mamy nadzieję, że nasz Konkurs przyczynia się do uzyskania tych efektów.
W finale wzięły udział najlepsze drużyny zakwalifikowane z eliminacji rejonowych. Wśród nich były też reprezentacje szkół, które przez wszystkie dziesięć lat brały udział w Konkursie i jednocześnie zawsze były w finale. Były to następujące szkoły:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku – koordynator Izabela Sidelnik
  • Szkoła Podstawowa w Klenicy – koordynator Mariola Sowińska
  • Szkoła Podstawowa w Nowym Kramsku – koordynator Mirosław Malinowski
Gościem specjalnym był Pan Julian Szambelan reprezentujący LKO, który wręczył wymienionym nauczycielom stosowne podziękowania i … coś jeszcze. Szczególnie został wyróżniony główny koordynator Konkursu – Jarosław Twaróg za pomysł i koordynację Konkursu. Jest nam niezmiernie miło, że Lubuski Kurator Oświaty zauważyła ogromną pracę wykonywaną przez nauczycieli WK dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że LKO dostrzega rolę wychowania komunikacyjnego w edukacji szkolnej. Dziękujemy.
Finał odbył się w gościnnej Szkole Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze. Dziękujemy dyrekcji i szkolnemu koordynatorowi za pomoc w organizacji.
25 marzec 2013 - Zakończyła się II edycja projektu “Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów”
Dobiegła końca realizacja projektu w kolejnych trzech szkołach. Tym razem pracowaliśmy z młodzieżą w Kijach, Cigacicach i w sulechowskiej SP 3. Wszystkie szkoły mają bardzo dobre warunki lokalowe do pracy w zakresie wychowania komunikacyjnego, mają też oddanych sprawie nauczycieli. Mamy nadzieję, że działalność BRD w tych szkołach będzie się rozwijać. Na zakończenie realizacji projektu nasze Stowarzyszenie przekazało każdej szkole rower do ćwiczeń. Wkrótce rozpiszemy nabór do kolejnej edycji.
 
SP Kije   SP 3 Sulechów   SP Cigacice

29 marzec 2013 - Nauczyciele chcą zmian w treści regulaminu OTBwRD.
Wiemy, że regulamin OTBwRD jest niedostosowany do potrzeb, poza tym bez uzasadnienia jest niezwykle rozbudowany. Najwięcej na ten temat powinni mieć do powiedzenia nauczyciele, ponieważ rzecz dotyczy oświaty. Kuratorium Oświaty chce podjąć rozmowy z centralą PZM w sprawie zmiany treści regulaminu. Mamy nadzieję na uproszczenie i trwałość zapisów, zmniejszenie objętości, doprowadzenie do zapisów wskazujących jasno na zastosowanie turnieju do poprawy BRD. W związku z tym prosimy o nadsyłanie na nasz adres wopzgora@2com.pl  uwag do treści obecnej. Uwagi powinny posiadać uzasadnienie:
- treść do usunięcia – dlaczego chcemy usunąć;
- treść do zmiany – dlaczego chcemy zmienić, jak ma wyglądać treść po zmianie;
- treść do dopisania – dlaczego chcemy dopisać, jaką treść należy dopisać.
Jeżeli propozycji zmian jest kilka, prosimy przesłać je na obecnej treści regulaminu. Zastosujmy następującą metodykę: przekreśleniem zaznaczamy treść do usunięcia, kolorem niebieskim treść do uzupełnienia, kolorem zielonym napiszmy uzasadnienie. Na uwagi czekamy do 12 kwietnia. Dla ułatwienia załączamy treść regulaminu na obecny rok.

7 kwiecień 2013 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów – zapraszamy do III edycji projektu
Do udziału w projekcie zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra.  Udział w projekcie dotyczy głównie małych (ale nie tylko) lubuskich szkół podstawowych, które chcą lepiej realizować zadania z zakresu BRD lub mają problemy z realizacją wychowania komunikacyjnego w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Bardzo wiele szkół w województwie potrzebuje pomocy w tym zakresie.
Celem projektu jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami. W rezultacie podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i dorosłych. Wiedza i umiejętności przekazywane w projekcie pomogą także w skutecznym udziale w turniejach BRD, których celem powinna być poprawa BRD. Oczywiście wszystko musi być podparte zaangażowaniem nauczyciela i chęciami dzieci.

18 kwiecień 2013 - Wyniki lubuskich eliminacji powiatowych OTBwRD

Znamy już wyniki drużyn uzyskane w poszczególnych powiatach. W wyniku ich analizy ustalone zostały listy drużyn awansujących do półfinałów lubuskich. Jak można zorientować się czytając tabele, do półfinałów awansują 62 drużyny. Dla osób słabo zorientowanych w organizacji podajemy informację, że gdyby nie było półfinałów, to awansowało by jedynie 28 drużyn i to część z nich posiadających słaby poziom. Tak więc półfinały umożliwiają aż 34 dodatkowym drużynom dalszą walkę o laury. Każda dobra drużyna ma szanse na awans.

WYNIKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WYNIKI GIMNAZJÓW

22 kwiecień 2013 - Opinie na temat potrzeby i kierunków zmian w Regulaminie OTBwRD
Kontynuujemy działania zmierzające do poprawiania stanu realizacji Wychowania Komunikacyjnego na terenie lubuskiej oświaty. Dzisiaj publikujemy materiał zebrany dzięki uprzejmości zaangażowanych w BRD nauczycieli praktyków, którym nie jest obojętne to, co dzieje się wokół BRD. Dziękujemy.
Materiał został przesłany do Lubuskiego Kuratorium Oświaty i ma być wysłany w formie propozycji zmian do Centrali PZM.
 
 

26 kwiecień 2013 - Udostępniamy testy użyte na eliminacjach powiatowych OTBwRD
Zakończyły się w naszym województwie eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Z uwagi na potrzebę porównywania poziomu wszystkich szkół w województwie, zastosowano we wszystkich powiatach między innymi te same pytania testowe. Siłą rzeczy nie były one jawne. Dzisiaj można je udostępnić. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli zachęcamy do zapoznania się z pytaniami testowymi obowiązującymi w tym roku na eliminacjach powiatowych.
 
 

29 kwiecień 2013 - Za nami pierwszy półfinał lubuskich rozgrywek OTBwRD
Podajemy wyniki pierwszej części (Lubniewice, 27.04.2013) lubuskich eliminacji półfinałowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Kolorem czarnym zaznaczone są  zwycięskie drużyny z eliminacji powiatowych awansujące z Regulaminu bez względu na uzyskany wynik. Natomiast kolorem niebieskim zaznaczone są drużyny awansujące dzięki wysokiemu poziomowi zaprezentowanemu na eliminacjach powiatowych. Ze szczegółami punktacji można się zapoznać w załączonych plikach.
Gratulujemy wszystkim drużynom wyniku osiągniętego na półfinale.
W sposób szczególny monitorujemy wyniki drużyn zaznaczonych kolorem niebieskim. Są to drużyny, które wprawdzie nie wygrały w powiatach, ale dzięki swojemu wynikowi oraz organizacji półfinałów otrzymały swoją dodatkową szansę na dalszy start. Mamy nadzieję, że potrafią tę szansę wykorzystać. To właśnie możliwość udziału w półfinałach zachęca opiekunów drużyn reprezentujących wysoki poziom do dodatkowej, intensywnej pracy. Bezpośrednim wynikiem takiego działania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przecież o taki właśnie cel chodzi organizatorom turnieju. Dlatego dziękujemy głównemu organizatorowi półfinałów – jest to MCKiE Dom Harcerza w Zielonej Górze. Drugi półfinał odbędzie się 11 maja w SP 8 w Nowej Soli. Po imprezie podamy wyniki łączne. Do finału wojewódzkiego zostanie awansowanych po 14 najlepszych drużyn z SP i GIM.
 
Lp.
Gimnazja
punkty
Lp.
Szkoły podstawowe
punkty
1
Cybinka
40
1
Golice
50
2
Lipki Wielkie
38
2
Wawrów
28
3
Pomorsko
36
3
Kostrzyn nr 2
14
4
Gorzów nr 9
29
4
Trzemeszno
7
5
Wężyska
27
5
Stare Kurowo
4
6
Międzyrzecz nr 2
16
6
Ołobok
3
7
Drezdenko nr 1
14
7
Smardzewo
-3
8
Zbąszynek
13
8
Przytoczna
-15
9
Szczaniec
5
9
Gorzów Społeczna
-18
10
Krzeszyce
3
10
Świebodzin nr 2
-24
11
Świebodzin nr 1
2
11
Świebodzin nr 7
-48
12
Świebodzin nr 3
-5
12
Lubniewice
-50
13
Kostrzyn n/O nr 2
-20
13
Lipki W.
Poza konkursem
14
Lubniewice
-28
14
Lubiszyn
Nie dojechała
15
Baczyna
Nie dojechała
 
Wyniki szczegółowe:
 

12 maj 2013 - Półfinały lubuskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W dniach 27 kwietnia w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach oraz  11 maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli odbyły się półfinały wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach udział wzięły najlepsze drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych reprezentujące wszystkie powiaty województwa lubuskiego. W sumie 34 szkoły podstawowe i 28 gimnazjów.   
Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach: rozwiązywanie testu  z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, jazda na rowerze po torze przeszkód, przejazd przez miasteczko ruchu drogowego oraz praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy.    <<<GALERIA ZDJĘĆ>>>
         Drużyny dzielnie walczyły o możliwość startu w finale wojewódzkim turnieju. Szczegółowa klasyfikacja drużyn znajduje się na stronie internetowej Lubuskiego Kuratorium Oświaty:
W organizacji turniejów wsparły finansowo Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. W przeprowadzeniu imprez bardzo pomogli nam również: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz szkoły – gospodarze półfinałów. Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy udanego startu w finale wojewódzkim!

12 maj 2013 - Znamy już uczestników finału lubuskiego OTBwRD
Za nami oba lubuskie półfinały Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do finału lubuskiego awansuje po 14 drużyn, które uzyskały najlepsze wyniki. Niżej zamieszczone tabele przedstawiają wyniki łączne z zaznaczeniem drużyn awansujących. Finał zaplanowany jest na 18 maja w Gimnazjum w Czerwieńsku.
Przypominamy, że kolorem czarnym zaznaczone są  zwycięskie drużyny z eliminacji powiatowych awansujące z Regulaminu bez względu na uzyskany wynik. Natomiast kolorem niebieskim zaznaczone są drużyny awansujące dzięki wysokiemu poziomowi zaprezentowanemu na eliminacjach powiatowych.
Gratulujemy wszystkim drużynom wyników osiągniętych na półfinałach.
W sposób szczególny monitorujemy wyniki drużyn zaznaczonych kolorem niebieskim. Są to drużyny, które wprawdzie nie wygrały w powiatach, ale dzięki swojemu wynikowi oraz organizacji półfinałów otrzymały swoją dodatkową szansę na dalszy start. Mamy nadzieję, że potrafią tę szansę wykorzystać. To właśnie możliwość udziału w półfinałach zachęca opiekunów drużyn reprezentujących wysoki poziom do dodatkowej, intensywnej pracy. Bezpośrednim wynikiem takiego działania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przecież o taki właśnie cel chodzi organizatorom turnieju. Dlatego dziękujemy głównemu organizatorowi półfinałów – jest to MCKiE Dom Harcerza w Zielonej Górze.
Szczegółowe wyniki z nowosolskiego półfinału zamieszczamy w dołączonych plikach:

15 maj 2013 - Testy z półfinałów
Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli publikujemy zadania testowe, które były użyte na lubuskich półfinałach OTBwRD.
 

13 czerwiec 2013 - OTBwRD sezonu 2012 – 2013 za nami
Zakończył się kolejny sezon dla tego turnieju. Finał centralny został zorganizowany w Jaśle na podkarpaciu. Startujące na finale reprezentacje naszego województwa uzyskały bardzo dobre wyniki, choć należy przyznać, że nie zawsze miały szczęście w rozgrywkach. Reprezentujące nas drużyny uzyskały następujące miejsca:
Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku – op. Mirosław Malinowski – drugie miejsce
Gimnazjum w Bojadłach – op. Mariola Sowińska – dziewiąte miejsce.
Warto zwrócić uwagę na szczegóły klasyfikacji, w tym na wynik punktowy naszej drużyny z Nowego Kramska, która uzyskała tyle samo punktów, co drużyna pierwsza. Natomiast o klasyfikacji zdecydował łączny wynik z testu. W tym celu dołączamy wyniki wszystkich drużyn, a także wyniki z lubuskiego finału wojewódzkiego, których dotąd nie publikowaliśmy na swojej stronie.
 
 
        
 
Nie możemy w informacji pominąć zdarzenia o niebywałym znaczeniu dla organizacji (?) turnieju. Otóż organizator podstawił do jazdy rowery nigdy nie stosowane w tym turnieju – tzw. Jubilaty koło 24 cale zaskakując wszystkie zespoły. Dlaczego zostały podstawione Jubilaty organizator nie poinformował drużyn. Rozumiemy, że być może organizator miał problemy z zakupem właściwych rowerów, dlatego zakupił najtańszy dostępny na rynku “wynalazek”. Z tego można wnioskować, że PZM to firma bogata wbrew temu co sama głosi lub są im te rowery potrzebne do zupełnie innego projektu. Podsumowując należy stwierdzić, że ostatecznie na zawodach problem można było rozwiązać inaczej, np. pożyczając rowery od drużyn, które przyjechały na finał. Na pewno było wiele drużyn, które właściwe rowery miały ze sobą.
Jednak najmniej spodziewany na zaistniałą sytuację był brak reakcji opiekunów. Z milczącą pokorą przyjęli nieznane rowery. Mimo, że nigdy nie ćwiczyli na takich rowerach, że rowery są zdecydowanie za duże, a więc w wielu przypadkach niebezpieczne dla dzieci. No cóż wy - opiekunowie z centrali, wasze zachowanie pokazało, że w stresie nie umiecie zająć zdrowego wspólnego stanowiska, ujawnia się jak bardzo brak wam wspólnego celu działania. Każdy z was myśli tyko o sobie. Być może osiągacie każdego roku w waszym województwie najlepsze wyniki pojawiając się od lat na centrali i dalej jest to wasz cel. Zapominacie o poprawie BRD. A przecież poprawa BRD to nie jest praca z trzema osobami z waszej drużyny osiągającymi najwyższe laury. Poprawa BRD, to   jest praca od podstaw z milionami dzieci w dużych, średnich i maleńkich szkołach. Pytam was: jak ma się wybić na wyższy poziom szkoła z głębokiego lasu na końcu świata, która od lat ćwiczy na cudem zdobytym od niesprawnej ruchowo babci rowerze Wigry wskazywanym od dziesiątków lat (nie wiem, czy nie od 35 lat) przez PZM, skoro nagle na centrali pojawia się Jubilat. Jak zachęcić takiego nauczyciela. Dlaczego nie chcecie mu pomóc, dlaczego nie reagujecie? Pamiętajcie, to wy nauczyciele jesteście solą i napędem tego turnieju, a nie organizator. To wy macie stawiać warunki, wyrażać swoje zdanie, przecież turniej rozgrywany jest na terenie oświaty.
Bardzo proszę uczestników centrali o rozpropagowanie tej informacji wśród pozostałych opiekunów będących na centrali.

13 czerwiec 2013 - Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - finał centralny
Na finale nasze województwo reprezentowane było przez drużynę z Zespołu Szkół Budowlanych Technikum nr 1 w Zielonej Górze, której opiekunem jest pan Robert Szpojda. Przedstawiamy czytelnikom wyniki drużyn startujących na finale centralnym. Załączamy także wyniki z eliminacji wojewódzkich udostępnione nam przez WORD Gorzów Wlkp.
 

22 czerwiec 2013 - Zakończyła się trzecia edycja projektu
Za nami III edycja projektu "Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów". Tym razem gościliśmy w SP 4 w Żaganiu, SP w Trzebiechowie, SP w Bojadłach. Na zakończenie szkoły wzbogaciły się o nowe rowery do ćwiczeń. Projekt się sprawdza, dlatego będziemy go kontynuować i rozwijać. Do tej pory w projekcie udział wzięło 9 szkół z całego województwa. Czwartą edycję rozpoczniemy po wakacjach - we wrześniu. Zainteresowane szkoły namawiamy do śledzenia naszej strony i zgłoszenie się, gdy będzie taka możliwość.
 
      
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020