DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!
STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wtorek,  14 lipca 2020 r.   Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Historia aktualności
I półrocze 2006
II półrocze 2006
I półrocze 2007
II półrocze 2007
I półrocze 2008
II półrocze 2008
I półrocze 2009
II półrocze 2009
II pólrocze 2010
I półrocze 2011
II półrocze 2011
I półrocze 2012
II półrocze 2012
I półrocze 2013
II półrocze 2013
I półrocze 2014
II półrocze 2014
I półrocze 2015
II półrocze 2015
I półrocze 2016
II półrocze 2016
I półrocze 2017
II półrocze 2017
I półrocze 2018
II półrocze 2018
I półrocze 2019
II półrocze 2019
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOPII półrocze 2012

1 wrzesień 2012 - X edycja Konkursu „W Europie jeździmy bezpiecznie”
 W tym roku przypada dziesiąty rok organizacji naszego Konkursu. W związku z tym przygotowaliśmy kolejną specjalną edycję Turnieju. Cieszymy się na możliwości pracy z aktywnymi nauczycielami i uczniami - najlepszymi reprezentantami szkół. Mamy nadzieję na dużą, jeszcze większą aktywność szkół w tym roku. Czekamy z niecierpliwością na zgłoszenia stałych uczestników. Zapraszamy także nowych. Prosimy "bywalców" o rozpropagowanie Turnieju w swoim środowisku, okolicznych szkołach, przekazanie informacji koleżankom i kolegom.  Zapraszamy wszystkie lubuskie szkoły podstawowe do X edycji Turnieju. Tutaj można pobrać niezbędną dokumentację.  Kilka fotek umieściliśmy w celu przypomnienia nagród wygranych przez najlepszych w IX  edycji.  <<<GALERIA ZDJĘĆ>>>

4 wrzesień 2012 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów – to nowy projekt, do którego zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra. Projekt skierowany jest do małych, lubuskich szkół podstawowych, które mają problemy z realizacją wychowania komunikacyjnego w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem jest praktyczna pomoc i wskazanie potrzebującym pomocy nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami. Wiedza i umiejętności pomogą także w udziale w turniejach BRD. Realizacja projektu przewidziana jest na soboty w okresie październik – pierwsza połowa listopada. Miejscem realizacji będą szkoły, które zostaną zakwalifikowane do projektu. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesłać mailem na adres wopzgora@2com.pl w terminie 7 dni od otrzymania newslettera lub ukazania się informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.brd.zgora.pl . O zakwalifikowaniu szkoła zostanie poinformowana e-mailem. Liczba szkół przewidzianych do udziału w projekcie jest ograniczona. Na zakończenie realizacji projektu szkoły otrzymają nagrody – niespodzianki przydatne w pracy dydaktycznej. Zapraszamy do zgłaszania szkół do udziału w projekcie.

30 październik 2012 - Zaproszenie do udziału w sympozjum nauczycieli wychowania komunikacyjnego
Informujemy, że w dniu 15 listopada w Łagowie Lubuskim odbędzie się sympozjum nauczycieli wychowania komunikacyjnego z terenu województwa lubuskiego. Tematem spotkania jest przedstawienie nowych pomysłów, wymiana doświadczeń, „burza mózgów” mające na celu poprawę skuteczności pracy w szkołach i innych jednostkach, szczególnie w obliczu zmian następujących w przepisach. Drogi nauczycielu, masz ciekawy pomysł, przemyślenia - zapraszamy do udziału. Chętnych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się e-mailem na adres wopzgora@2com.pl w terminie do 7 listopada. Zgłoszenie powinno zawierać temat (tematy), które chcą Państwo włączyć do dyskusji. Organizatorem sympozjum jest WORD Zielona Góra. Przewidujemy, że spotkanie odbędzie się w godzinach 12 – 15. Do nauczycieli zostaną wysłane pocztą zaproszenia potwierdzające.

30 listopad 2012 - Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów
Za nami realizacja pierwszej edycji projektu o tej nazwie. Jego celem jest właśnie praktyczna pomoc szkołom i nauczycielom, którzy tej pomocy potrzebują we wskazaniu kierunków i metod skutecznej pracy z dziećmi przygotowywanymi do roli rowerzystów. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy doradztwo metodyczne jest jedynie takie jakie znamy. W zakończonej edycji organizowanej przez nasze Stowarzyszenie i WORD Zielona Góra mieliśmy przyjemność pracować ze szkolnymi koordynatorami i dziećmi w Podmoklach Małych, Drezdenku (SP3), Żarkach Wielkich. Z wielką przyjemnością należy podkreślić, że „nasi” nauczyciele chcą poprawiać swój warsztat pracy, a dzieci są pełne entuzjazmu i chętnie poznają i utrwalają właściwe zachowania. Miło jest zauważyć, że nauczyciele bardzo się uaktywnili i obok realizacji zadań dokonali działań, które doprowadziły do tego, że na koniec projektu w szkołach pojawiły się po dwa rowery do ćwiczeń, a w szkole w Drezdenku nawet trzy. Teraz już wszystkie te szkoły biorą udział w konkursach BRD i na pewno będą rozwijać swoją działalność w zakresie wychowania komunikacyjnego. Jest to niewątpliwie nasz wspólny sukces. <<<GALERIA ZDJĘĆ>>>
W trakcie realizacji projektu udało się sformułować całą masę wniosków. Najważniejsze z nich to:
  • na terenie województwa jest ogromna liczba szkół, które potrzebują merytorycznej, rzeczowej, metodycznej pomocy, a także następujący:
  • nie wystarczy przygotować do ruchu drogowego kilkoro dzieci w szkole, stan bezpieczeństwa na drogach zależy od poziomu przygotowania każdego dziecka bez wyjątku.
Dlatego postanowiliśmy kontynuować ten projekt w przyszłym roku. Zaplanowaliśmy, że kolejne edycje uruchomimy w lutym/marcu, kwietniu/maju, październiku/listopadzie. Każda edycja przewiduje udział trzech szkół, czyli w 2013 roku obejmiemy dziewięć szkół. Już dzisiaj chcemy przygotować się do tych działań. Dlatego prosimy nauczycieli, którzy mają taką potrzebę do zgłoszenia swojej szkoły do projektu. Taką informację należy przekazać e-mailem na adres Stowarzyszenia wopzgora@2com.pl

5 grudzień 2012 - Wyniki eliminacji rejonowych do Konkursu BRD „W Europie jeździmy bezpiecznie”
W tym roku gościliśmy w ZS w Drezdenku oraz w ZS w Trzebielu. Dziękujemy bardzo pani Agacie Małeckiej – Czapla oraz pani Marcie Święcickiej – szkolnym koordynatorom za przyjęcie eliminacji. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wyników eliminacji. Kolorem niebieskim zaznaczyliśmy drużyny awansujące do finału lubuskiego, natomiast kolorem czerwonym szkoły, które nie dojechały. Przewidujemy, że finał odbędzie się w lutym / marcu po feriach zimowych.
Niezmiernie miło było spotkać się z bywalcami, którzy od dziesięciu lat są z nami w każdym roku. Są to następujące szkoły: Klenica, Lubsko nr 1, Nowe Kramsko, Otyń, Tomaszowo, Zielona Góra nr 8. Warto też z przyjemnością poinformować, że nasz turniej pozyskuje nowych uczestników. Witamy serdecznie drużyny z: Podmokli Małych, z SP nr 3 w Drezdenku, a także powrót po latach drużyn z SP 7 w Świebodzinie oraz z SP 5 w Żarach.
Wyniki eliminacji rejonowych 2012:
 
Szkoła
Nr szkoły
Punkty
Wawrów
 
80
Nowe Kramsko
 
74
Golice
 
72
Baczyna
 
71
Zielona Góra
17
70
Dobiegniew
 
69
Drzonków
 
69
Lubsko
1
67
Stare Kurowo
 
67
Lipki Wielkie
 
66
Nowe Czaple
 
66
Klenica
 
65
Żagań
5
65
Żagań
7
65
Tomaszowo
 
63
Białków
 
62
Wschowa
2
61
Zielona Góra
8
61
Lipinki Łużyckie
 
60
Lubiszyn
 
60
Żarki Wielkie
 
60
Podmokle Małe
 
57
Trzebiel
 
57
Żary
2
57
Miodnica
 
56
Żary
8
56
Niwica
 
54
Zawada
 
54
Słońsk
 
53
Szlichtyngowa
 
53
Górzyn
 
52
Krosno O.
2
52
Sława
 
52
Lubięcin
 
51
Ośno Lubuskie
 
51
Długie
 
50
Otyń
 
50
Nowe Kurowo
 
47
Niekarzyn
 
46
Bytnica
 
45
Drezdenko
3
45
Żary
5
43
Świebodzin
2
42
Trzebicz
 
41
Wiechlice
 
41
Smogóry
 
40
Lubsko
3
37
Świebodzin
7
37
Gorzów Wlkp.
4
33
Bielawy
 
-
Przyborów
 
-

15 grudzień 2012 - Lubuska Rada wypowiedziała się w sprawie edukacji BRD w szkołach
W dniu 13 grudnia odbyło się posiedzenie Lubuskiej Rady BRD. Jednym z tematów była problematyka dotycząca edukacji uczniów w zakresie Wychowania Komunikacyjnego. Rada omawiając bardzo szczegółowo problem doszła do wniosku, że zagadnienia te realizowane są w szkołach niewłaściwie do wagi problemu. Taki stan realizacji nie doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W dyskusji podkreślano, że wpływ na taki stan rzeczy mają zapisy w podstawach programowych szkół podstawowych, które nie doceniają w sposób właściwy tej dziedziny bezpieczeństwa. Natomiast w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych podstawy programowe w ogóle nie przewidują realizacji tych zagadnień.
Na posiedzeniu przedstawiono propozycje działań mających na celu naprawę tej sytuacji, zmianę przepisów prawa, pomoc nauczycielom realizującym te zagadnienia w szkołach. Na zakończenie dyskusji podjęto Uchwałę LRBRD w sprawie akceptacji przedstawionych kierunków pracy i podjęcia na terenie województwa lubuskiego działań dla poprawy wyników edukacyjnych szkół w zakresie BRD. Podejmowana tematyka znalazła właściwą akceptację, za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Rady.

17 grudzień 2012 - Sympozjum nauczycieli wychowania komunikacyjnego
W ostatnim czasie w Łagowie Lubuskim odbyło się sympozjum nauczycieli wychowania komunikacyjnego lubuskich szkół. Do organizacji spotkania doszło z inicjatywy Pana Rafała Gajewskiego - Dyrektora WORD Zielona Góra. Inicjatywa powstała w trosce o rzetelne działania edukacyjne lubuskich szkół na rzecz poprawy BRD. W spotkaniu poza nauczycielami udział wzięli także przedstawiciele instytucji wspierających oświatę: lubuskich WORD-ów, Kuratorium Oświaty, Starostwa Świebodzińskiego, UMiG Świebodzin.
W wypowiedziach wielokrotnie zwracano uwagę, że działania szkół w zakresie wychowania komunikacyjnego muszą być powszechne, co oznacza, że powinny być realizowane w stosunku do wszystkich dzieci. W przeciwnym razie zawsze w ruchu drogowym pojawią się dzieci, a później dorośli, którzy nie będą znać zasad ruchu drogowego, a także nie będą ich szanować i przestrzegać. Etap wychowywania powinien zaczynać się w przedszkolu i trwać przez wszystkie fazy rozwoju.
Nauczyciele przedstawili listę przyczyn, które szkołom przeszkadzają w osiąganiu właściwego przygotowania do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym:
·         Technika w szkołach podstawowych, w której mieszczą się treści wychowania komunikacyjnego została zredukowana do 1 godziny tygodniowo i do realizacji tylko w jednym roku nauki. Do prawidłowego zrealizowania problematyki w sposób skuteczny musi być przeznaczone więcej godzin. Najlepszym rozwiązaniem może być wydzielenie WK jako osobny przedmiot.
·         W bardzo wielu szkołach przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej odbywa się wyłącznie teoretycznie.
·         Są szkoły, gdzie WK realizowane jest prawidłowo, są jednak i takie, gdzie nic się nie dzieje. Wiele szkół w ogóle nie wydaje kart rowerowych;
·         Szkołom brakuje rowerów do ćwiczeń, brakuje miasteczek ruchu drogowego, brakuje torów przeszkód, a więc brakuje warunków do realizacji ćwiczeń praktycznych tak niezbędnych do osiągnięcia efektów.
·         Wychowanie komunikacyjne zapisane jest w podstawach programowych w kilku różnych przedmiotach. Rzeczywistość szkolna odbiega jednak od zapisów ministerialnych. Realizacja tych zagadnień odbywa się w zasadzie wyłącznie na technice.
·         Tylko w niewielu szkołach nauczycielom techniki udaje się otrzymać dodatkową godzinę, która mimo, że nie jest żadnym luksusem, to jednak stanowi znaczący, bo aż o 100% większy przydział godzin. Zatem w tych szkołach jest szansa na poprawne prowadzenie WK.
·         W celu właściwego zainteresowania uczniów WK doświadczeni nauczyciele proponują wprowadzenie oceny za jazdę praktyczną na rowerze. W celu urealnienia ćwiczeń proponują także ćwiczenie jazdy na rowerze po jezdni w pobliżu szkoły, oczywiście przy odpowiednim zabezpieczeniu trasy.
·         W podstawach programowych gimnazjum już w ogóle nie ma zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Godziny przewidziane dla ratownictwa i bezpieczeństwa nie zastąpią wiedzy i praktyki z zakresu BRD. A więc edukacja komunikacyjna kończy się w szkole podstawowej. W takiej sytuacji trudno mówić o jakimś systemie szkolenia polskiej młodzieży do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym.
·         Uczniowie gimnazjum zostali pozbawieni możliwości uzyskania karty rowerowej w swojej szkole. Jest to zły kierunek, bowiem zmusza uczniów do poszukiwania możliwości uzyskania takiej karty poza szkołą mimo, że są w tych szkołach nauczyciele do tego przygotowani. Może także spowodować, że uczniowie będą jeździli rowerami bez posiadania karty rowerowej.
·         W podstawach programowych szkół ponadgimnazjalnych także nie ma treści z zakresu WK.
·         Podobnie jest w przypadku przygotowania do uzyskania kart motorowerowych. W wielu szkołach są to działania wyłącznie teoretyczne. Bardzo często osoby decydujące o wręczeniu takiej karty nigdy nie widziały ucznia w praktycznej jeździe.
·         Wydaje się, że od 19 stycznia 2013 problem kart motorowerowych zniknie ze szkół. Jednak problem ten nie zniknie z kraju. W wyniku zmian w przepisach pojawi się prawo jazdy AM dające młodzieży od 14 roku życia uprawnienia do poruszania się motorowerem. Nauczyciele przewidują jednak, że wielu młodych ludzi jeżdżących na motorowerach w ogóle nie wystąpi o te uprawnienia. Najwięcej problemów z tym związanych powstanie w środowiskach oddalonych od ośrodków szkolenia i WORD-ów, a także dodatkowo w środowiskach rodzin o niewielkich zarobkach. Nauczyciele uważają, że stanie się tak z uwagi na przewidywane znaczne koszty szkolenia, dojazdu na szkolenia, egzaminu, dojazdu na egzamin do WORD trudne do pokonania w wielu polskich rodzinach, przy których zakup używanego motoroweru może być kosztem symbolicznym.
·         Z uwagi na fakt, że szkolenie w OSK będzie kosztowne, potrzebne są propozycje realizacji taniego (nieodpłatnego) szkolenia na motorowerze. Realizowane przed szkoleniem w OSK pozwolą kandydatom do prawa jazdy AM na mniej stresowe przygotowanie. Z taką propozycją dla szkół Zielonej Góry, ale także wielu pobliskich powiatów wyszedł Dom Harcerza w Zielonej Górze. Nie będzie to zastępowanie OSK, a jedynie pomoc w całym systemie szkolenia.
·         Negatywnie wypowiadano się o tym, że osoby pełnoletnie mogą w Polsce poruszać się rowerem bez żadnych uprawnień. Oznacza to, że na drogach mogą pojawić się rowerzyści nie posiadający wiedzy i umiejętności wprowadzając duże zagrożenie wypadkiem.
 
Podkreślano rolę ciągle niedocenianej dla poprawy BRD edukacji oraz fakt, że bez zmiany sygnalizowanych problemów nie będzie szans na poprawienie stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Dlatego podjęto się rozpocząć działania możliwe do wykonania od zaraz na terenie województwa lubuskiego. Zmian, które wymagają działań centralnych zdecydowano za pośrednictwem Lubuskiej Rady BRD zainteresować stosowne ministerstwa, posłów, senatorów.
 
Osobno omawiano Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
(OTBwRD jest turniejem organizowanym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – dopisek protokolanta).
Korzystając z możliwości spotkania się w jednym miejscu, nauczyciele zwrócili uwagę na:
  • Potrzebę organizacji OTBwRD w naszym województwie w taki sposób, żeby oświacie przynosił pozytywne efekty, a jego wyniki były wykorzystane dla edukacji w zakresie BRD, w tym:
- opracowywanie i wdrażanie wniosków ewaluacyjnych z turnieju, ponieważ jak dotąd organizator nie interesuje się tymi zagadnieniami;
- zajmowanie się przez organizatora każdym szczeblem eliminacji, a nie tylko finałem wojewódzkim, w tym efektami w zakresie BRD;
- dopilnowanie aby awansowały wszystkie mocne drużyny z każdego etapu;
- wprowadzenie tzw. normalnej punktacji, stosowana obecnie punktacja manipuluje wynikami drużyn;
- obligatoryjnie organizować półfinały jako eliminacje niezbędne, aby turniej podnosił poziom BRD;
- dopuścić do używania w turnieju rowery własne uczestników pod warunkiem udostępnienia ich wszystkim uczestnikom. Tak dopuszczone rowery muszą spełniać poniższe warunki:
- dla szkół podstawowych
o       rower składak, koło 20 cali, rozstaw osi min. 0,95 m lub
o       rower górski, koło 26 cali, rozstaw osi min. 1,04 m;
- dla gimnazjalistów
o       rower górski, koło 26 cali, rozstaw osi min. 1,04 m;
  • W wypowiedziach podkreślano, że turniej nie zastępuje WK, powinien być jedynie elementem wspierającym, a jego obecność w oświacie musi przekładać się na realne efekty, jeżeli ma być dalej realizowany.
  • zainteresowanie turniejem powinno koncentrować się na masowym udziale dzieci w eliminacjach szkolnych, a nie tylko na reprezentowaniu szkoły.
  • Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania wnioskowano o nadanie turniejowi rangi kuratoryjnej lub ujęcia go w rankingu szkół. Będzie to wyraźny sygnał dla szkół, że Lubuski Kurator Oświaty jest zainteresowany wynikami turnieju w przełożeniu na BRD.
  • Przedstawiciele Starosty Świebodzińskiego oraz UMiG w Świebodzinie przedstawili ciekawe rozwiązanie zasad współpracy w zakresie organizacji OTBwRD na terenie swego działania.
Podsumowując ustalono następujące działania:
·         Kuratorium Oświaty wystąpi do wszystkich szkół i samorządów z prośbą o podejmowanie działań w zakresie wychowania komunikacyjnego. W tym o:
- Kontrolę dokumentacji szkolnej dotyczącej zakresu realizacji wychowania komunikacyjnego;
- Przydział nauczycielom godzin dodatkowych z przeznaczeniem na zajęcia WK;
- Monitorowanie poziomu wiedzy uczniów z zakresu WK;
- Problematykę wydawania kart rowerowych;
- Uaktywnienie przedstawicieli samorządów do pomocy podległym szkołom w realizacji WK;
- Lubuski Kurator Oświaty będzie cyklicznie pytał szkoły o stan realizacji WK;
·         LR BRD przyjmie uchwałą do realizacji proponowane zmiany i usprawnienia w procesie edukacyjnym na terenie województwa lubuskiego;
- LR BRD zwróci się do Lubuskiego Kuratora Oświaty o pomoc w nadaniu turniejowi właściwej rangi oświatowej. Celem jest właściwe zainteresowanie szkół, dyrektorów, nauczycieli udziałem dzieci w turnieju dla poprawy BRD.
- Wystąpienie do MEN o:
Proponuje się powrót do okresu, gdy problematyka WK było bardziej doceniana w oświacie. Środowisko oczekuje wprowadzenia w szkole podstawowej WK jako osobnego przedmiotu lub przynajmniej dodatkowo minimum 1 godziny w kl. IV lub V lub VI przeznaczonych na te cele. Tego wymaga rzeczywistość. Jeżeli w Polsce ma być mniej wypadków, rowerzyści muszą być pełnoprawnymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu.

21 grudzień 2012 - Miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży
W kraju rozpoczęła się akcja społeczna, której celem jest umożliwienie parkowania swoich pojazdów kobietom w widocznej ciąży na miejscach do tego przygotowanych. W akcji nie chodzi tylko o miejsce, ale także o szerokość tego miejsca umożliwiającą swobodne, szerokie otwarcie drzwi auta wg potrzeb. Kobiety w ciąży są pełnoprawnymi obywatelami. Wszystkim nam zależy na tym, żeby brały udział w życiu codziennym, a właśnie przygotowanie takich miejsc może przyczynić się do tego, że zainteresowane panie nie znikną z życia przez okres ciąży.Wprowadzenie takiego przepisu wymaga zmiany Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Aby tak się stało należy zebrać 100.000 głosów poparcia dla zmiany treści ustawy. Pozwoli to na skierowanie propozycji takiego przepisu prawa do Sejmu. Wszystkich, którzy chcą pomóc w akcji zapraszamy do wydrukowania załączonej listy poparcia, zebrania podpisów w swoim środowisku i odesłania wypełnionych list na adres
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
65-339 Zielona Góra, ul. Nowa 4b
Na zebranie podpisów mamy sporo czasu. Akcja na pewno będzie trwała w grudniu i styczniu, możliwe także, że w lutym. Głosów do zebrania jest bardzo dużo. Podpowiadamy, że bardzo dobrym momentem uzyskania podpisów są spotkania semestralne z rodzicami w szkołach. Włącz się do akcji, zbieraj podpisy poparcia. 
Ostatnia Aktualizacja: 2020-06-11 11:45:00
© Administrator: Jarosław Twaróg © 2020